Jan Haudemann-Andersen sparer mye ved å ta Kahoot og Vaccibody til Merkur fremfor Oslo Børs

Jan Haudemann-Andersen ville fått en formuesskatt på 30 millioner kroner hvis han hadde tatt Kahoot og Vaccibody på Oslo Børs i stedet for Merkur Market.

RIKERE UTENFOR BØRS: Jan Haudemann-Andersen må ut med 15 millioner i formuesskatt hvis han tar Kahoot fra Merkur Market til Oslo Børs. En like stor skatteregning får han hvis han gjør det samme med Vaccibody. Foto: Ivan Kverme
Finans

Gigantselskapene Kahoot  og Vaccibody   har markedsverdi på henholdsvis 19,3 milliarder og 17,5 milliarder kroner, og Jan Haudemann-Andersen er hovedeieren i begge selskapene. Skattemessig ville han nesten blitt drept hvis han hadde børsnotert selskapene på Oslo Børs.

Jeg vil tro det er det skattemessig som er den drivende faktoren for valget av Merkur Market
Ole Gjems-Onstad

Jan Haudemann-Andersen valgte Merkur Market der formuesskatten baserer seg på ligningsverdiene som for alle praktiske formål er ikke-eksisterende i de to selskapene.

2 x 15 millioner

– Jeg vil tro det er det skattemessig som er den drivende faktoren for valget av Merkur Market, sier skatteprofessor Ole Gjems-Onstad.

SKATTEHENSYN: Professor Ole Gjems-Onstad er overbevist om at formuesskatten er motivasjonen for at Kahoot og Vaccibody er på Merkur Market fremfor Oslo Børs. Foto: Are Haram

Regnestykket er ganske enkelt. Med formuesverdi på 75 prosent av børsverdien og en skattesats på 0,8 prosent ville Jan Haudemann-Andersen fått 15 millioner i formuesskatt både i Kahoot og Vaccibody. 

Til sammen måtte han ha punget ut med en formuesskatt på 30 millioner kroner fra de to selskapene som hverken tjener penger eller betaler utbytte.

Alternativet er betydelig mer attraktivt.

Kahoot har en børsverdi på 19,3 milliarder kroner, mens egenkapitalverdien kun utgjorde 593 millioner ved inngangen til 2019. Vaccibodys børsverdi er 17,5 milliarder, mens egenkapitalverdien var 268 millioner.

– Betydelig økonomisk grunn

– For teknologiselskaper er det en stor skattemessig fordel å være notert på Merkur Market. Forskjellen kan være fra null til børsverdien av selskapet. For eiendom er ikke skattefordelen lenger så stor, sier Ole Gjems-Onstad.

– Det handler om at selvutviklede immaterielle verdier ikke regnes med i formuesgrunnlaget hvis du ikke er børsnotert. Denne kan da være null selv om børsverdien kan være langt høyere.

– Jeg kan ikke si med sikkerhet at det er grunnen, men det utgjør en betydelig økonomisk grunn til ikke å bli børsnotert på en regulert børs.

– Er ulikheten heldig?

– Det er en konsekvens av formuesskatten. Det som er uheldig er ikke at det er en plass å notere en aksje med lav formuesskatt, men at vi har formuesskatt i seg selv.

– Kan ikke betale

– Når man skal ut og hente store, tunge penger nytter det ikke lenger å være notert på Merkur Market. Du kan si at en markedsverdi på 20 milliarder er mye penger, men de som har ambisjoner må gå på børs.

Sverige har helt andre ambisjoner, og der er det ikke formuesskatt, påpeker han. 

– Det uheldige er at man har en skatt som skaper skillet, men det er også uheldig å fokusere på at man slipper formuesskatt på Merkur Market. Formuesskatt finnes ikke i Danmark, Sverige og Finland nettopp fordi de mener den er uheldig da teknologiselskaper ikke vil kunne betale utbytte.

– De har forretningsmodell uten overskudd, kan ikke betale utbytte og da er formuesskatt meningsløst.

– Se bare på Spotify. Du kan ikke ha formuesskatt i millionklassen i slike selskaper. Da må man selge aksjer for å kunne betale.

Ønsker taushet

Styreleder i Aksjonærforeningen, Bernt Bangstad, ønsker ingen debatt om formuesskatt på Merkur-selskaper.

ØNSKER TAUSHET: Bernt Bangstad, styreleder i Aksjonærforeningen, er mer opptatt av at Merkur-selskaper ikke får skattefordelene av aksjesparekonto enn at man kutter formuesskatten. Foto: Iván Kverme

– Merkur-noterte selskaper er i lovens forstand ikke børsnoterte selskaper og får da lavere formuesverdi. Jeg er redd for at noen formuesskatteforkjempere vil mene at også Merkur Market-selskaper bør skattlegges med grunnlag i markedsverdi. Aksjonærforeningen er imot å beskatte oppsparte midler, så vi synes det ville vært uheldig.

– Det vi har synspunkter om rundt Merkur Market og skatt er at det er uheldig at ikke Merkur-selskaper inngår i aksjesparekonti. Vi vil mene gevinster og utbytter bør kunne reinvesteres uten at det utløser skatt også for Merkur Market-selskaper.

Bangstad ser dog at Jan Haudemann-Andersen unngår formuesskatt ved å gå på Merkur Market fremfor Oslo Børs.

– På den annen side har han aksjer i et unotert aksjeselskap og da er det slik aksjene beskattes. Merkur Market er ikke en fullverdig børs men en handelsfasilitet.

jan haudemann-andersen
merkur market
kahoot
KAHOOT-ME
vaccibody
VACC-ME
Nyheter
Personlig økonomi
Finans