Nordea-topp: - Dette er tidenes dugnadsprosjekt

Nordea-topp Håvard Lintvedt forteller om en ny generasjon gründere og viktigheten av å utvikle sterke incentivordninger.  

Finans

– Vi opplever at mange selskaper er underkapitalisert, sier Håvard Lindtvedt, sjef for Startup&Growth-avdelingen i Nordea, under Finansavisens konferanse Investordagene.

Avdelingen låner for øyeblikket ut penger til 1500 oppstartsbedrifter og har som formål å hjelpe disse med å vokse og utvikle seg videre.

 Mellom 70 og 80 prosent av selskapene leverer under vekstambisjonene de to første årene. Konsekvensen er at kapitalbehovet øker, og neste kapitalinnhenting blir ofte utsatt. I slike scenarioer ser vi at selskapsverdiene faller fort, sier Lintvedt.  

– Trenger sterke incentivordninger

– Norge har et unikt utgangspunkt for å skape nye flotte bedrifter. Vi har vanvittig mye teknologisk kompetanse fra tradisjonell oljeindustri som har overføringsverdi til nye bransjer, sier Lintvedt.

Han forteller om en ny generasjon gründere som driver innovasjon, og utfordrer de tradisjonelle forretningsmodellene. 

– For eksempel bruker vi nå teknologi fra kameraovervåking i oljerørledninger til å skanne blodårer i mennesker. Vi har en meget sterk satsing på havvind, og sterke bioteknologiske miljøer i Norge, sier Lintvedt.

Han understreker samtidig viktigheten av frisk investorkapital i Norge.

– Vi trenger å overføre kompetanse, og vi trenger fortsatt å utvikle sterke incentivordninger fra det offentlige, sier Lintvedt.

– Jeg håper vi ser mange nye investorer innenfor dette segmentet fremover som både tilfører kapital, erfaring, nettverk og forutsigbarhet for alle de flotte gründerne vi skal leve av fremover.

Anbefaling til småsparere 

Lintvedt forteller om forskjellene i å investere i børsnoterte selskaper kontra oppstartsselskaper, og kommer med klare anbefalinger.  

– Hvilken type investor du velger å være i et selskap kan være avgjørende for hvilke investorer som blir med i neste runde, og dermed selskapets utvikling, sier han.  

Samtidig understreker han at investorer må regne med at det blir behov for mer kapital, og det før man kan regne med en verdiøkning på investeringen. 

– Alternativet er konkurs eller kraftig utvanning. Med tanke på at mange selskaper leverer svakt de første årene ser vi at belastningen hviler på eksisterende aksjonærer, sier Lintvedt. 

– Likviditeten i startups er lav. Investorene må derfor forberede seg på at det blir en langvarig investering. 

Videre påpeker han at det er viktig med påfyll av kompetanse i alle selskapets vekstfaser. 

– Man er avhengig av at det profesjonelle investormarkedet ser potensiale i din aksje. Dette er avgjørende for å oppnå høy avkastning, sier Lintvedt. 

investordagen
investordagene 2020
håvard lintvedt
nordea
Nyheter
Finans
Børs