Håper på rask gamechanger for folkefinansiering

Nytt EU-regelverk kan gi mangedobling av det norske markedet. Geir Atle Bore i Fundingpartner er imidlertid redd for at implementeringen kan ta lang tid. 

GAMECHANGER: Daglig leder Geir Atle Bore i Fundingpartner håper investeringsgrensen på en million kroner forsvinner.  Foto: Fundingpartner
Finans

For et par uker siden godkjente EU-parlamentet nye regler som skal sikre at folkefinansieringsplattformer lettere skal kunne tilby tjenester i hele EUs indre marked.

Her hjemme har investorer og bransjen selv i lang tid vært provosert over et særnorsk regelverk som består av en maksgrense for investeringer i lånebasert folkefinansiering på 1 million kroner. 

Investeringsbegrensningen vil trolig bortfalle nå. 

Gamechanger

Det nye EU-regelverket innfører en todeling, hvor ikke-profesjonelle investorer skal bli gitt en advarsel dersom de investerer mer enn 5 prosent av nettoformuen sin, og hvor profesjonelle investorer ikke har noen begrensning.

– Jeg tror dette blir en «gamechanger» for folkefinansiering i Norge. De nye reglene er lysår foran den norske reguleringen, både når det gjelder forbrukervern og vekstmuligheter, sier daglig leder og gründer, Geir Atle Bore, i Fundingpartner. 

Bore har i lang tid vært oppgitt over den norske maksgrensen bransjen har vært omfattet av.

– Vi har stadig flere investorer som vi må stoppe fra å investere. Samtidig opplever vi at mange profesjonelle investorer snur i døren når de hører om grensen på 1 million kroner. Den store taperen blir de norske vekstselskapene som ikke får finansieringen de trenger, sier Bore.  

Vil ha bort særregulering

Advokat og leder i Norsk Crowdfunding Forening, Linn Hoel Ringvoll, mener det er vanskelig å se for seg at 1 million-begrensningen som gjelder i Norge vil overleve implementeringen av regelverket. 

– EU selv understreker i det regelverket som nå er vedtatt, at ulik regulering i medlemsland ødelegger for grensekryssende crowdfunding-virksomhet, og at slik ulik regulering derfor har en direkte negativ effekt på markedet som helhet, og særlig på kapitaltilgangen i små nasjonale markeder, slik som Norge, sier Hoel Ringvoll. 

RASK IMPLEMENTERING: Leder i Norsk Crowdfunding Forening, Linn Hoel Ringvoll, mener veien til norsk lovvedtak bør være meget kort. Foto: Thomas Tolstrup

Hun utelukker likevel ikke at det kan komme særregulering.

– Gjennom forhandlinger i EØS-komiteen kan det komme anmodninger om fortsatt særregulering i Norge. Det vil imidlertid fremstå som veldig spesielt når Norge nettopp er et slikt lite nasjonalt marked som trenger åpning mot nye markeder,  sier Hoel Ringvoll. 

Hun påpeker at det er påvist et kapitalgap i det nasjonale markedet som rammer norske små- og mellomstore bedrifter, og presiserer videre at nettopp nasjonal særregulering er fremhevet som det problemet man vil komme til livs gjennom en felles regulering. 

Tror på mangedobling 

Fundingpartner håper regjeringen vil innføre det nye EU-lovverket så raskt som mulig, slik at aktøren kan drive på like vilkår som lignende plattformer i andre EU-land.

– Med det nye EU-regelverket tror vi også forholdene ligger til rette for en mangedobling av det norske markedet. Det ville så klart vært hyggelig for oss, men viktigst av alt vil det føre til nye arbeidsplasser og at norske bedrifter får en bedre tilgang på kapital, sier Bore.

Han frykter imidlertid ikke at det vil innføres særbestemmelser, men er bekymret for at det vil ta tid før regelverket blir implementert. 

 Er myndighetene uenige i regelverket, tror jeg de heller vil drøye prosessen med å implementere det. Og tar dette altfor lang tid er ikke dette bare negativt for oss, men det er enda mer negativt for norske vekstselskaper som ikke vil få den finansieringen de trenger for å vokse videre, sier Bore. 

I EØS er det imidlertid ikke slik at forordningen trer i kraft av seg selv. Først skal den gjennom et vedtak i EØS-komiteen og deretter må den implementeres i norsk lov gjennom lovvedtak i Stortinget. Det kan ta både kort og lang tid, avhengig av om det blir forhandlinger i komiteen og hvordan lovprosessen i Norge legges opp fra departementets side.

Veien til lovvedtak bør være kort

– Jeg mener veien til norsk lovvedtak bør være meget kort. Ikke minst i lys av kapitalgapet her hjemme for norske små- og mellomstore bedrifter, sier Hoel Ringvoll. 

Statssekretær i Finansdepartementet Geir Olsen (V) sier til Finansavisen at regjeringen vil legge til rette for folkefinansiering både gjennom forenklinger for næringen og økt trygghet for forbrukere.

– EU har nylig vedtatt en forordning om folkefinansiering. Finansdepartementet forventer at forordningen etter hvert vil bli tatt inn i EØS-avtalen, slik at den skal gjelde også i Norge. Departementet vurderer nå hvordan det norske regelverksarbeidet bør organiseres. Departementet har merket seg at enkelte bransjeaktører mener det er viktig at EU-regelverket om folkefinansiering gjennomføres raskt i norsk rett, sier Olsen. 

folkefinansiering
crowdfunding
FundingPartner
Linn Hoel Ringvoll
Geir Atle Bore
Nyheter
Finans
Bank