Oslo Børs har bedt Arctic Securities som redegjørelse om Morten Nystrøms aksjekjøp og analyse av Quantafuel

Analysesjef Morten Nystrøm i Arctic Securities hylte «kjøp» til kundene rett etter at han selv hadde hamstret Quantafuel-aksjer. Nå gir han gevinsten til veldedighet.

GA BORT MED ÉN GANG: Analysesjef Morten Nystrøm i Arctic Securities var lynraskt ute med å donere Quantafuel-gevinsten til veldedig formål. Foto: Iván Kverme
Finans

Samme dag som Finansavisen publiserte en stor artikkel om analysesjef Morten Nystrøms aksjekjøp i Quantafuel, og påfølgende utsendelse av en euforisk analyse på samme selskap, ga han beskjed om at han donerer gevinsten til veldedighet.

Etter det Finansavisen forstår skal det ha gått ut en intern e-post i Arctic der Nystrøms beslutning ble kunngjort. 

Finansavisen har spurt compliance-sjef Thomas Berge i Arctic Securities om det var Morten Nystrøm som selv hadde bestemt seg for å donere eller om Arctic Securities krevde det, men Berge har ikke besvart spørsmålet.

På bakgrunn av oppslagene i Finansavisen har Oslo Børs bedt om at Arctic Securities AS redegjør for saken
Thomas Berge

Børsen ba om redegjørelse

Finansavisen har også spurt Berge om Nystrøm har hatt aksjer i andre selskaper han har publisert. Berge ønsker ikke å svare på dette spørsmålet. I stedet skriver han i en e-post: 

«På bakgrunn av oppslagene i Finansavisen har Oslo Børs bedt om at Arctic Securities AS redegjør for saken. Utover det har vi ingen ytterligere kommentar».

Seksjonssjef Geir Holen i Finanstilsynet uttalte i etterkant av artikkelen i Finansavisen:

«Finanstilsynet vil orientere seg i saken».

FINANSTILSYNET: Seksjonssjef Geir Holen. Foto: Eivind Yggeseth

Tilsynet hadde ingen spesifikke retningslinjer knyttet til aksjeanalytikerens aksjekjøp, men Verdipapirforetakenes forbund har utarbeidet bransjeanbefalinger der det heter at:

«Analytiker kan ikke eie finansielle instrumenter i de selskap som vedkommende analyserer». Det var det et unntak for aksjekjøp gjort før man begynte som analytiker.

Klarert av compliance

Arctic Securities bekreftet overfor Finansavisen at Nystrøms selskap, Mo-Ny, hadde kjøpt Quantafuel-aksjer i perioden 17. til 26. august, totalt 10.700 aksjer. Kjøpet av aksjene ble klarert av compliance i Arctic.

Den 3. september publiserte så Arctic en analyse på Quantafuel, skrevet av den samme Nystrøm selv.

Berge uttalte at Nystrøm ikke var tiltenkt rollen som analytiker for Quantafuel da aksjekjøpene ble gjort. Analysesjefen ble følgelig innsatt som analytiker etter selv å ha kjøpt aksjer, ifølge Arctic.

Aksjekjøpene ble gjort på nivå rundt 32 kroner, og aksjen hadde steget til 47 kroner dagen før analysen ble publisert. Det dempet ikke på Nystrøms optimisme, som spådde kursen i 125 kroner.

Ny analysesjef hadde aksjer

Morten Nystrøm er ikke den eneste Arctic-toppen med Quantafuel-aksjer. En annen er Alexander Jost. Han er også analysesjef, i likhet med Nystrøm, men med ansvar for kredittanalyse og ikke aksjeanalyse.

Jost sto ved utgivelsen av Nystrøms analyse med 1.000 Quantafuel-aksjer, hvilket følgelig utgjør et mindre beløp og en mindre gevinst.

arctic securities
morten nystrøm
thomas berge
quantafuel
qfuel-me
oslo børs
finanstilsynet
breaking
Nyheter
Finans
Børs