Morten Østberg skrev ned 79 millioner etter Erik Egenæs og Endre Tangenes

Rally-pappa Morten Østberg tok 79 millioner i tap etter å ha overtatt Erik Egenæs- og Endre Tangenes-selskapet ETG Resources da kemneren truet med konkurs.

RYDDET OPP: Morten Østberg skrev ned 79 millioner og kuttet balansen fra 153 til 35 millioner i det gamle Egenæs- og Tangenes-selskapet ETG Resource, nå Global Capital. Foto: Roland Berg Lie
Finans

Kemneren i Bergen begjærte konkurs og tok utlegg i en Porsche Panamera Turbo med 549 hestekrefter og toppfart på 306 kilometer i timen hos ETG Resources. Selskapet var eiet av de tidligere frontfigurene for skandaleombruste Nordic Securities, Erik Egenæs og Endre Tangenes.

Men inn fra siden kom rally-ekteparet Annelene og Morten Østberg. Duoen gikk inn i styret i selskapet og har etterhvert overtatt selskapet helt og holdent. Regnskapet for 2019 er likevel preget av en voldsom opprydding. Selskapet har tatt nedskrivninger på 79 millioner kroner.

Østberg tok over

Østberg-ekteparet har endret navnet på selskapet fra ETG Resources til Global Capital. Ekteparet var så vidt innom styret i selskapet en kort periode i 2019, men 22. september trådte Morten Østberg inn i styret igjen.

OVER OG UT: Eirik Egenæs (t.v.) og adm. direktør Endre Tangenes fikk kraftig kritikk da de drev Nordic Securities, og ga fra seg eierselskapet ETG Resources da kemneren i Bergen truet med konkurs. Foto: Paul Bernhard

Regnskapet for 2019 ble gjort opp med et underskudd på 26,8 millioner kroner slik at egenkapitalen stupte til minus 28,3 millioner kroner. 

At ikke underskuddet var større skyldtes at Global Capital også hadde inntekter fra investeringsvirksomhet på 65 millioner kroner.

Det fremgår av notene i årsberetningen at Global Capital mener det er gode muligheter for å kunne reversere store deler av de nedskrevne fordringene på 66,3 millioner kroner.

Balansen slanket kraftig

Investeringsinntektene i selskapet er et resultat av gevinster på 152 millioner kroner og tap på 87 millioner.

Balansen ble redusert kraftig i 2019 - fra 153 millioner til bare 35 millioner. Aktivapostene handler om investeringer for 11 millioner, kortsiktige fordringer for 11 millioner og langsiktige fordringer for 11 millioner.

På høyresiden av balansen utgjør kortsiktig gjeld hele 64 millioner kroner, hvilket bringer egenkapitalen ned i minus 28 millioner.

Likevel mener styret i selskapet at kreditorene har en fordel av at selskapet kan fortsette virksomheten.

global capital
etg resources
morten østberg
erik egenæs
endre tangenes
Nyheter
Finans