Arctic-topp kjøpte nye aksjer før han hylte «Kjøp» til kundene

Analysesjef Morten Nystrøm i Arctic Securities kjøpte selv BW Energy-aksjer for over en halv million før han manet kundene til å kjøpe. Nystrøm spådde 4-dobling av kursen.

KJØPTE OG KJØPTE FØR KUNDENE: Analysesjef Morten Nystrøm kjøpte BW Energy-aksjer før han sendte ut aksjemarkedets mest optimistiske analyse i vår - det samme som han gjorde i Quantafuel i høst. Foto: Iván Kverme
Finans

Analysesjef Morten Nystrøm jobber i ett av Norges mest fremtredende meglerhus. Nylig omtalte Finansavisen hvordan Nystrøm hadde hamstret aksjer i Quantafuel kun få dager før han publiserte en voldsom aksjeanalyse på selskapet der det ble spådd mangedobling av aksjekursen.

Nystrøm er også aksjeanalytiker i BW Energy. 

Nå viser tre aksjeanalyser at Arctic Securities-toppen også var eier av BW Energy-aksjer før han publiserte analyser som også her spådde mangedobling av aksjekursen.

Kjøpte for en halv million

Analysesjef Morten Nystrøm i Arctic Securities analyserte BW Offshore da selskapet valgte å skille ut BW Energy og børsnoterte dette i eget selskap. I BW Offshore-analysene sto Nystrøm ikke oppført med aksjer.

Børsnoteringen av BW Energy skjedde i slutten av februar til kurs 24,40 etter en bookbuilding der det ble hentet inn 1,1 milliarder kroner. Prisingen av selskapet var 4,6 milliarder før emisjonen, og Arctic Securities var blant tilretteleggerne.

Børsnoteringen skjedde følgelig rett inn mot coronakrisen, og kursen stupte helt ned til 7,80 kroner før kursen hevet seg til 11 kroner i begynnelsen av april.

Det er i denne perioden Nystrøm må ha kjøpt aksjer, for da meglerhuset publiserte den første analysen på BW Energy, den 6. april, hadde Nystrøm kjøpt 46.917 aksjer til en verdi av 528.000 kroner.


Maste på meglerapparatet

BW Energy-analysen var ikke en hvilken som helst analyse. I forkant hadde DNB Markets rykket ut med en analyse der de spådde BW Energy-kursen i 20 kroner. Det samme hadde Pareto Securities, som er kjent for å være optimistiske, publisert sin BW Energy-analyse som spådde kursen i 33. Også Nordea hadde vært ute med sitt kursmål på 29,50.

Men ingen var så optimistiske som Arctics analysesjef Morten Nystrøm. Sammen med medanalytiker Daniel Stenslet spådde han BW Energy i 42 kroner, hvilket tilsvarte en firedobling av aksjekursen.

Kilder Finansavisen har vært i kontakt med hevder Nystrøm skal ha mast på meglerapparatet for å få dem til å påvirke kundene til å kjøpe BW Energy-aksjer.

Arctic-analytikeren ga seg imidlertid ikke med det. Ytterligere minst to analyser skal senere ha vært publisert med det samme kursmålet på 42 kroner.

BW Energy-kursen har, som mange andre aksjer, steget siden april. Torsdag ble den handlet til 16,15 kroner ved børsslutt slik at Nystrøms aksjer i dag har en verdi på 758.000 kroner.

Arctic vil ikke svare

Finansavisen har i to dager bedt både Nystrøm selv, compliance-sjef Thomas Berge og adm. direktør Mads Syversen forklare Nystrøms aksjekjøp i BW Energy. Samtlige har unnlatt å svare på når Nystrøm kjøpte BW Energy-aksjene samt hvorvidt det stemmer at han har øvd press på meglerapparatet for å presse kundene inn i aksjen.

Da Finansavisen omtalte Nystrøms aksjekjøp i Quantafuel for en uke siden bekreftet Thomas Berge at Nystrøm kjøpte Quantafuel-aksjer i perioden 17. til 26. august før han publiserte Quantafuel-analysen den 3. september.

Dengang forklarte Berge at Nystrøm først ble analytiker på Quantafuel etter aksjekjøpene, det vil si bare et par dager før analysen kom ut.

Når det gjelder BW Energy var Nystrøm analytiker i BW Offshore før utskillelsen av BW Energy. Det fremgår ikke av BW Offshore-analyser at Nystrøm eide aksjer i dette selskapet. Følgelig må BW Energy-aksjene være kjøpt etter børsnoteringen i slutten av februar og frem mot Arctics analyse ble publisert den 6. april.

Bred aksjeportefølje

Skatteopplysninger ved utgangen av 2019 viser at analysesjefen i Arctic Securities sitter med en bred, men ikke altfor stor portefølje av aksjer. 

Den største investeringen er imidlertid den mest interessante. Det er 15.000 aksjer i Vaccibody. Arctic Securities er det meglerhuset i Norge som har vært mest optimistisk hva gjelder dette selskapet, dog uten at Nystrøm har vært analytiker, kun analysesjef.

Andre større aksjeposter er Aqualis Braemar og Panoro Energy. Det er ukjent om Nystrøm skal ha hatt noen analyserolle i disse eller andre selskaper i porteføljen. 

Mindre poster i porteføljen er Sparebanken Vest, Kid, Scatec Solar, Protector Forsikring, Gentian Diagnostics og Europris for å nevne noen. Porteføljen, som ved årsskiftet hverken inkluderte BW Energy eller Quantafuel, har en verdi på 1,7 millioner kroner.

morten nystrøm
arctic securities
bw energy
quantafuel
Nyheter
Finans
Børs