Milliontap for Kjos

Observatoriet Invest fikk et årsresultat på minus 5 millioner kroner i 2019.

ÅRSRAPPORT: Observatoriet Invest la frem årsapporten for 2019 torsdag. Her Bjørn Kjos. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

Kjos-familiens investeringsselskap Observatoriet Invest leverte et årsesultat på minus 5 millioner kroner i 2019, ifølge selskapets årsrapport.

Til sammenligning endte årsresultatet på minus 7,5 millioner kroner i 2018. 

Netto finans kom inn på minus 4,88 millioner kroner, sammenlignet med minus 7,18 millioner i 2018. 

Datterselskapet HBK Holding, hvor Observatoriet Invest eier 85 prosent av aksjene, har per 31. desember 2019 nedskrevet verdier av aksjer i kriserammede Norwegian med 185 millioner kroner, fremgår det fra notene. I 2020 har datterselskapet også realisert alle aksjene i Norwegian, som resulterte i et tap på 587 millioner kroner. 

Investeringsselskapet har også måttet skrive ned verdier med ytterligere 6,5 millioner kroner, på aksjene som selskapet eier i READ Holding og Strategic Investor Group, fremgår det. Observatoriet Invest eier henholdsvis 29 og 1,7 prosent av aksjene i READ Holding og Strategic Investor Group. 

kjos
bjørn kjos
observatoriet invest
årsregnskap
årsresultat
årsrapport
Nyheter
Finans
Børs