Danske kupper NITO

Ingeniørenes forbund, NITO, skaffer seg nå sin tredje bank- og forsikringsavtale. Alle tre er gjort med en finske eller danske aktører.

NÅ OGSÅ NITO: NITO velger Danske Banks livselskap Danica som sin nye partner. Her representert ved adm. direktør i Danske Bank Norge, Trond Mellingsæter.  Foto: Eivind Yggeseth
Finans

Etterfulgt av Akademikerne dukker blant andre NITO opp på skalaen over de mest attraktive foreningene for banker og forsikringsselskap. En foreningsavtale med de store organisasjonene – Akademikerne har 218.000 medlemmer og NITO har 100.000 – er blitt en stadig viktigere salgskanal for flere aktører.

Danske Bank var i sin tid den som virkelig fikk satt søkelyset på disse foreningsavtalene, da banken signerte og skapte ståhei med en avtale med Akademikerne.

Og nå kan Danske Bank glede seg nå over å ha signert en avtale med NITO, som innebærer at bankens livselskap Danica blir NITOs foretrukne samarbeidspartner når det åpnes opp for egen pensjonskonto ved nyttår. NITO skal da anbefale sine medlemmer å sette all pensjonssparing hos Danica, som eies av Danske Bank. 

– Vi har valgt en partnerstrategi, og det er et steg opp for oss å få på plass en avtale med NITO, sier Steinar Nielsen, adm. direktør i Danica Pensjon.

Med dansker og finner

Nå får NITO på sin side sin tredje finansielle samarbeidspartner. Fra før har interesseorganisasjonen avtaler med Tryg på produkter innen skadeforsikring og Nordea på bankprodukter. Tryg har som Danica hovedsete i Danmark, og Nordea har sitt hovedkontor i Finland.

– Vi har deltatt i en anbudskonkurranse om å være såkalt «selvvalgt leverandør» for den enkelte arbeidstagerens egen pensjonskonto, sier Nielsen.

Nielsen anser NITOs medlemsmasse til å være «godt utdannede og stabile arbeidstagere på stabile arbeidsplasser». Danica skal dessuten gi tilbud til studenter og pensjonister blant NITOs medlemmer.

– Dette er en gruppe arbeidstagere med gode lønninger og vi skal gi dem gode investeringsløsninger til deres pensjon, sier Nielsen.

NY PARTNER: Steinar Nielsen, adm. direktør i Danica. Foto: Danica

Både innskudd og ytelse

Fra nyttår skal alle arbeidstagere kunne samle sine pensjonskonti på ett sted, og personlig kunne gi større føringer enn i dag for hvordan forvaltningen av sparemidlene gjøres. Med innføringen av konseptet «Egen pensjonskonto» skal arbeidstagerne også kunne velge hvem som forvalter pensjonsmidlene, samt at vedkommende skal kunne inkludere alle tidligere oppsparte midler og egeninitiert fremtidig besparing.

Dette har størst praktisk betydning for ansatte i det private næringslivet. Men et sted mellom 15 og 20 prosent av NITOs medlemmer jobber i det offentlige og mottar offentlig tjenestepensjon, og også disse skal kunne spare ekstra i EPK-ordningen.

Nyheter
Finans