Folketrygdfondet slo markedet

Folketrygdfondet tjente 15 milliarder kroner i tredje kvartal. 

SUKSESSKVARTAL: Kjetil Houg, adm. direktør i Folketrygdfondet Foto: CF Wesenberg
Finans

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent. Det er 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen i samme periode. Ved utgangen av tredje kvartal var beholdningen til Statens pensjonsfond Norge på 272 milliarder kroner.

Nær 8 prosents avkastning

For aksjeporteføljen var avkastningen på 8,8 prosent i tredje kvartal, mens for renteporteføljen var avkastningen på 1,2 prosent. 

– Vi er godt fornøyd med at både aksjeporteføljen og renteporteføljen gjorde det bedre enn markedet i 3. kvartal, sier adm. direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg.

Folketrygdfondet fikk i slutten av mars ansvaret for for det gjenopprettede Statens obligasjonsfond, som skal bidra til likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet i kjølvannet av pandemien. Siden oppstarten er resultatet for obligasjonsfondet på 0,2 milliarder kroner, hvorav 0,1 milliarder kom i i tredje kvartal. Avkastningen er på 6,0 prosent siden oppstarten, hvor det ble 2,3 prosent i tredje kvartal.