Axactor henger etter fjoråret

Axactor har fått vind i seilene igjen etter i sommer, men inntektene henger fortsatt etter tilsvarende periode i fjor. 

PÅ BEDRE KURS: Konsernsjef Johnny Tsolis i Axactor. Foto: AXACTOR
Finans

Axactor har som alle andre vært preget av corona, men hadde i tillegg et høylydt sjefsbytte tidlig i sommer. Selskapet skriver at det har fortsatt en «normal trend siden juni».

Dette innebærer visstnok en normalisering i alle markedene i tredje kvartal. I tillegg til å kreve inn gammel, misligholdt gjeld, selger fortsatt Axactor en god del leiligheter. Disse er kjøpt av de samme bankene som har solgt de misligholdte porteføljene. Axactor skriver at selskapet har solgt flere leiligheter og at det har oppnådd en høyere pris på leilighetene i kvartalet.

Totalinntektene henger imidlertid etter tilsvarende periode i fjor, og legger press på det fremhevede cash EBITDA-nøkkeltallet, som fikk seg et alvorlig fall i sommer. I tredje kvartal endte dette nøkkeltallet på 56,2 millioner euro, mens det endte på 59,7 millioner for ett år siden.   

Imidlertid peker flere piler opp fra andre kvartal, som totalinntekter og cash EBITDA som da var på kun 44,4 millioner euroog selskapets ledelse mener selv at det kan legge frem et resultat med «sterk finansiell» utvikling.   

Resultatforbedringen fra ifjor skyldes primært at det i tredje kvartal for et år siden var store avskrivninger.

Axactor

(Mill. euro)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter62,364,3
Driftsresultat30,320,0
Resultat før skatt27,717,4
Resultat etter skatt27,717,4

Axactor

  • Inkassobyrå innen både fremmedinkasso og oppkjøpsvirksomhet av gjeldsporteføljer med hovedkontor på Skøyen i Oslo. 
  • Konsernsjef er Johnny Tsolis, som tok over i slutten av juni etter at Endre Rangnes ble bedt om å gå på dagen i april. 
  • Styreleder Glen Ole Rødland ble stemt inn våren 2020, og største aksjonær er John Fredriksen-kontrollerte Geveran Trading.
axactor
Nyheter
Finans
Børs