Overtegning i Zwipe – henter ytterligere 15 millioner

Reparasjonsemisjonen i Zwipe ble overtegnet flere ganger.

REPARASJONSEMISJON: Zwipe-sjef André Løvestam hadde ikke problemer med å hente inn ytterligere kapital. Foto: Henrik Charlsen
Finans

Zwipe  gjennomførte nylig en rettet emisjon gjennom utstedelsen av 6,4 millioner aksjer, som skaffet selskapet 96 millioner kroner.

Samtidig ble det kjent at selskapet skulle gjennomføre en reparasjonsemisjon der én million nye aksjer skulle utstedes til aksjonærer som ikke fikk muligheten i den rettede emisjonen.

Tegningsperioden har utløpt, og selskapet har mottatt tegning for litt over fire millioner aksjer.

Selskapet utsteder derfor én million aksjer for 15 kroner stykket, det samme som i den rettede emisjonen.

zwipe
ZWIPE-ME
Nyheter
Finans
Børs