– Ha pengene i markedet

Konsernsjef Paul Reilly i Raymond James oppfordrer langsiktige investorer til å holde hodet kaldt når markedet herjer som verst.

VÆR LANGSIKTIGE: «Presidentvalget kommer hvert fjerde år uansett, og verden ser ut til å overleve dem, ikke sant?», uttalte konsernsjef Paul Reilly i Raymond James. Foto: Raymond James
Finans

Paul Reilly, konsernsjef i investeringsbanken Raymond James, sa til CNBC på fredag at langsiktige investorer ikke bør være lettskremte i aksjemarkedene. Han pekte på økningen i coronavirustilfeller, samt andre risikofaktorer, som preget Wall Street og andre finansmarkeder i oktober.

– Hold dere investert

Reillys hovedbudskap er å ikke selge mens markedet faller, men fortrinnsvis å holde hodet kaldt og se etter muligheter.

Selv om coronaviruset og dens ringvirkninger påfører investorer utfordringer, forteller Reilly at det er rimelig å endre på porteføljesammensetningen ved å selge sektorer som reiseliv, og heller kjøpe selskaper som selger forbruksvarer.

«Det er greit å holde seg unna noen segmenter, ettersom du kan justere deg gjennom denne usikre perioden med børsfall», uttalte konsernsjefen.

Langsiktig spill

Videre påminner han investorer om at å eie aksjer er et langsiktig spill, til tross for at kortsiktige risikofaktorer påvirker stort og viser til presidentvalget.

«Presidentvalget kommer hvert fjerde år uansett, og verden ser ut til å overleve dem, ikke sant?», sa Reilly.

Reilly avsluttet intervjuet med CNBC om at ingen vet hva som kommer til å skje de neste månedene med coronapandemien. På lang sikt tror han tror at befolkningen vil bli komfortable med viruset og at det dermed ikke er noe grunn til å selge unna aksjeposter.

paul reilly
raymond james
Nyheter
Finans
Børs