Høyere mislighold på lavere volum i forbrukslånsmarkedet

Finanstilsynet har publisert en fersk rapport om situasjonen i forbrukslånsmarkedet.

MISLIGHOLD: Finanstilsynet melder om høyere andel mislighold i forbrukslånsmarkedet.  Foto: NTB Scanpix
Finans

Utlånsvolumet i det norske forbrukslånsmarkedet har falt det siste året, men omfanget av misligholdte forbrukslån har økt kraftig og er på et høyt nivå, melder Finanstilsynet i en fersk rapport mandag. 

Misligholdsandelen var 13,4 prosent for foretakene i utvalget, som er 2,4 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av 2019. Norske forbrukslånsbanker hadde en misligholdsandel på 19,6 prosent, som er 3,8 prosentpoeng høyere enn ved årsskiftet.

Det var 687.600 inkassosaker knyttet til forbruksgjeld ved utgangen av første halvår 2020. Aldersgruppen 30–39 år har høyest andel saker, med 27,6 prosent.

Tall fra Gjeldsregisteret AS, som samler opplysninger om usikrede lån og enkelte andre typer lån til privatpersoner i Norge, viser at det samlede utlånsvolumet har blitt redusert med 13,8 mrd. kroner (7,8 prosent) fra årsskiftet og frem til 27. september.

Les hele rapporten her