Resultatnedgang for B2Holding

B2Holding leverer et svakere resultat for tredje kvartal enn tilsvarende kvartal i fjor, men bedre enn ventet ifølge konsernsjefen.

PRESENTERER: Konsernsjef Erik Just Johnsen i B2Holding. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

B2Holding fikk et resultat før skatt på 171 millioner kroner i tredje kvartal, mot et resultat på 195 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Totale driftsinntekter utgjorde 845 millioner kroner i kvartalet mot 880 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet ble 369 millioner kroner, mot 387 millioner kroner i samme periode i fjor.

Netto kredittap i kvartalet var 14 millioner kroner, mot netto tilbakeføring på 36 millioner kroner i samme periode i fjor.

«Tredje kvartal viste bedre resultater enn forventet, og jeg er nok en gang veldig imponert over innsatsen fra våre ansatte og av deres respons på pandemien. Fremover er jeg forsiktig optimistisk med bakgrunn i et solid kvartal. Imidlertid har vi nylig sett en ny bølge av pandemien, og dette tjener som en påminnelse om at denne krisen på ingen måte er over. Likevel har vi en sunn balanse, og gjennom den omforhandlede avtalen med bankene våre, er vi godt posisjonert for å møte fremtiden», sier Erik J. Johnsen, administrerende direktør i B2Holding i en børsmelding.

I løpet av tredje kvartal kjøpte selskapet porteføljer til 264 millioner kroner, sammenlignet med 473 millioner kroner i forrige kvartal, og 1,2 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

«Ser vi fremover, forventer B2Holding at investeringsnivåene vil være beskjedne i fjerde kvartal med først og fremst kjøp av forward-flow avtaler i Nord-Europa og Polen. Konsernet observerer noen tidlige signaler om fallende priser i NPL-markedet og forventer økende volumer i første halvdel av 2021», fremgår det av rapporten. 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

B2Holding

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter845880
Driftsresultat369387
Resultat før skatt171195
Resultat etter skatt128181

B2Holding

  • Gjeldsinvesteringsselskap med porteføljer i over hele Europa. 
  • Ledes i dag av tidligere finansdirektør Erik Just Johnsen. 
  • Etablert i 2011 av Olav Dalen Zahl, Jon H. Nordbrekken og Ole Grøterud. 
  • Dalen Zahl og Nordbrekken har bakgrunn fra tidligere Aktiv Kapital, som nå er en del av amerikanske PRA Group. 
  • Største aksjonærer er svenske Prioritet Group AB, samt Rasmussengruppen.