Handelsbanken: – Mange investorer er posisjonert for en Biden-seier

I dag vil alles øyne rettes mot presidentvalget i USA. Handelsbanken tror en ny Trump-seier vil ta markedene på sengen.

VALGDAGEN: Mange investorer har ifølge Handelsbanken posisjonert seg for en Biden-seier. Foto: AFP
Finans

«Nå er det alltid en krevende øvelse å indikere hva som «er priset inn» i markedene, men trolig er mange investorer posisjonert for en Biden-seier. Kongressens sammensetning vil også kunne ha en avgjørende innvirkning på hvordan markedene tolker valgutfallet», skriver Handelsbanken i en rapport.

Et demokratisk flertall i begge kamrene vil gi Joe Biden en enklere vei til mer finanspolitisk stimulans. Økonomene tror også det vil åpne døren for at USA vil forfølge en grønnere retning i den økonomiske politikken og i energipolitikken.

Selv om markedene er positive til en stor finanspolitisk støttepakke på kort sikt, mener Handelsbanken det er mer usikkert hvordan helheten i Bidens politikk vil gi utslag. Blant annet ønsker han høyere selskapsskatt, noe som vil slå rett ut på selskapenes inntjening.

Det er høyst usikkert når et endelig valgresultat foreligger. Hvis resultatet blir tett nok, skal en heller ikke se bort fra at en av kandidatene bestrider utfallet, noe som kan ende med omtellinger og runder i rettssystemet det kan ta flere uker å avklare.

«Det er trolig det verst tenkelige utfallet for markedene på grunn av usikkerheten dette representerer. Det er umulig å si når et relativt klart resultat vil foreligge, og hvordan kandidatene vil forholde seg til det. Dersom både Fox News og CNN utroper samme vinner, kan en nok anta at det til slutt blir det endelige utfallet», avslutter Handelsbanken.