Kjos jr. varsler stort banktap

Lars Ola Kjos varsler et eget kjempetap på Bank Norwegian i tillegg til at egenkapitalen i familieselskapet er tapt gjennom 2020.

DYR KJØPSAVTALE: Lars Ola Kjos (i midten) inngikk avtaler om aksjekjøp i Bank Norwegian samtidig som han solgte. Det medførte at han måtte ta tap på 61,6 millioner i vinter. Foto: Iván Kverme
Finans

Både flyselskapet Norwegian og banksatsingen Bank Norwegian var lenge et eventyr for Bjørn Kjos og sønnen Lars Ola Kjos. Nå avsløres det i regnskapet til Lars Ola Kjos at ikke bare familieselskapet har blåst hele egenkapitalen i 2020, men at også han selv har gått på et kjempetap på avtaler om aksjekjøp i Bank Norwegian.

Pappa Bjørn har omtalt sønnen som selve hjernen bak Bank Norwegian, eiet av Norwegian Finans Holding. 

I vinter valgte en gruppe aksjonærer, deriblant Lars Ola Kjos, å selge en stor mengde Norwegian Finans Holding-aksjer. Av årsberetningen fremgår det at Kjos skal ha inngått avtale om aksjekjøp samtidig som han har solgt aksjer.

Tapte 61,6 millioner

Salgstidspunktet var det verst tenkelige for Lars Ola Kjos da han i mars måkte ut én million aksjer til 35 kroner stykket. Da hadde Norwegian Finans-aksjen stupt fra over 100 kroner kort tid i forveien og ned til en bunnen på 35 kroner der Kjos solgte.

Siden har Norwegian Finans steget til rundt 70 kroner. Av notene til årsregnskapet for Kjos' investeringsselskap, Green 91, fremgår det at Kjos har solgt aksjer i Norwegian Finans samtidig som han har inngått avtale om gjenkjøp av aksjer til en fastsatt pris.

Videre i notene har han skrevet at denne avtalen ble innløst i første kvartal 2020 med et tap på 61,6 millioner kroner.

Egenkapitalen borte?

Green 91 gjorde opp 2019 med et underskudd på 6,8 millioner kroner etter monstertapet på 178,3 millioner i 2018. 2019-resultatet inneholder en nedskrivning av Observatoriet Invest-aksjene med bare 2,5 millioner basert på egenkapitalen i dette selskapet ved utgangen av 2019. I tillegg inneholdt regnskapet en nedskrivning av Bitcoin på 1,2 millioner kroner.

Hverken tapet av hele egenkapitalen i Observatoriet Invest og kjempetapet i Bank Norwegian er belastet Lars Ola Kjos' 2019-regnskap slik at egenkapitalen fortsatt var positiv med 130 millioner.

Da står Observatorie-aksjene oppført til en bokført verdi på 83 millioner kroner. Hvis han må nedskrive denne i tillegg til å bokføre aksjetapet på 61,6 millioner i Norwegian Finans Holding er den bokførte egenkapitalen i selskapet plutselig negativ.

Green 91 har imidlertid fortsatt 2,96 millioner Norwegian Finans-aksjer som er bokført til bare rett over 20 millioner, mens virkelig verdi er 200 millioner, så det er fortsatt positive verdier i selskapet.