Forlater DNB – går til finansutfordrer

Tre private banker-veteraner går fra DNB til utfordrerposisjon. De starter i Söderberg & Partners Wealth Management, tidligere Forvaltningshuset.

PÅ PLASS I NY JOBB: Söderberg & Partners Wealth Management er den nye arbeidsgiveren for Lars Petter Gran (f.v.), Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez. Foto: Söderberg & Partners Wealth Management
Finans

– Vi er veldig fornøyde med våre nye partnere som nå er på plass og har valgt å fortsette karrierene sine hos oss. Etter lang fartstid fra DNB Private Banking  i sentrale stillinger med lederansvar, har de nå valgt å fortsette sammen med oss, sier Tore Malme. 

Han er arbeidende styreleder i Söderberg & Partners Wealth Management, som frem til september het Forvaltningshuset. 

Da økte det svenske finansselskapet Söderberg & Partners sin eierandel til 60 prosent, mens investor Johan Odvar Odfjell med familie ble kjøpt ut. Da som nå er forretningsideen å være en uavhengig rådgiver i forvaltningen av finansielle verdier.

Söderberg & Partners Wealth Management bemanner for tiden kraftig opp, og har så langt i år ansatt 25 personer. I samme periode har to sluttet.

Tar med seg 55 års DNB-erfaring

Blant de ansatte som begynte 2. november kommer tre fra DNB Private Banking. 

  • Vegar Strange-Hansen, tidligere senior private banker, family office.
  • Lars-Petter Gran, leder for regioner i Private Banking.
  • Mariano A. Ramirez, leder for private banking Oslo & family office.

Ifølge adm. direktør i Söderberg & Partners Wealth Management, Michael V. Sivertsen, har de tre nyansatte lange relasjoner med klienter innen family office-segmentet.

Forskjellen vil være størrelsen på organisasjonen og fokuset selskapet har i en utfordrerposisjon
Mariano A. Ramirez, Söderberg & Partners Wealth Management

Til sammen har de 61 års erfaring fra finans, hvorav 55 år i DNB.

– Ansettelsen av seniorer med lang og bred erfaring er en del av vår langsiktige vekst- og utviklingsstrategi. Disse tre har håndtert store familieformuer med komplekse utfordringer og behov for skreddersydde løsninger, sier Sivertsen.

Fremover ønsker selskapet å styrke satsingen på family offices, det vil si forvaltning av større familieformuer.

NY GJENG: Fra venstre Söderberg & Partners Wealth Management-sjef Michael V. Sivertsen, Lars Petter Gran, Tore Malme (arbeidende styreleder), Vegar Strange-Hansen og Mariano A. Ramirez. Foto: Söderberg & Partners Wealth Management

– Den markeds- og relasjonskompetansen som våre nye partnere besitter, vil være et viktig tilskudd for hele organisasjonen vår, sier Sivertsen.

Går over til utfordrerposisjon

Ramirez ser utelukkende muligheter for bransjen fremover, selv om den er i stor endring.

– Etter mange fine år i DNB dukket det opp en interessant og unik mulighet, samt en satsning som trigget hver enkelt av oss. Vi skal sammen med Nordens største frittstående finansielle aktør være med på å bygge opp Søderberg & Partners Wealth Management videre i Norge, fastslår Ramirez.

– Hva venter du blir den største forskjellen mellom DNB og den nye jobben?

– Forskjellen vil være størrelsen på organisasjonen og fokuset selskapet har i en utfordrerposisjon i det norske markedet. Et viktig moment er også uavhengigheten vi nå har overfor klienter og den jobben vi skal gjøre for å finne de beste løsningene i markedet, svarer han.

dnb
Söderberg & Partners Wealth Management
Forvaltningshuset
Vegar Strange-Hansen
Lars-Petter Gran
Mariano A. Ramirez
Tore Malme
Michael V. Sivertsen
Nyheter
Finans
Børs