Tok gevinst ved all-time high

Storebrand kjøpte aksjer med begge hender under børsnedturen i mars. Nå har forvalterne solgt seg ned til normalvekt.

MINDRE OPTIMISTISK: Olav Chen, Storebrand Asset Management. Foto: Are Haram
Finans

Manglende fremdrift i makroøkonomien er viktigste årsak til at Storebrand Asset Management har solgt seg ned i aksjer, ifølge Olav Chen, leder for allokering og globale renter. Den nye smittebølgen forsterker caset for å være mer forsiktig, mener han.

– I Sverige hadde vi fått 40 prosents avkastning på mange av kjøpene vi gjorde i mars. Det er viktig å ta gevinst, sier Chen. 

Knekkpunktet i mange makrotall vil bli enda tydeligere
Olav Chen, Storebrand Asset Management

Salgene i oktober kom for det meste før børsnedturen i forbindelse med den økte smittebølgen.

– Vi solgte svenske aksjer på det høyeste nivået siden før coronaen, praktisk talt ved all-time high. Vi solgte globale aksjer ved all-time-high, sier Chen.

– Knekkpunktet i mange makrotall vil bli enda tydeligere. Vi ventet svært gode tall for tredje kvartal, og de kom. Men det vil ikke fortsette på den måten. Vi har lagt bak oss den lette delen av innhentingen, både i finansmarkedene og makro. Vi er allerede i tap av makromoment. Selv uten smitteoppblomstring ville du fått et knekkpunkt i tallene og lavere vekst. 

Knekkpunktet vil være tydeligst i ledighetsfallet, venter forvalteren. 

– I USA har fallet i ledighet vært en rett strek. Slik blir det ikke fremover.

Kjøpte mye i mars

Dermed har Storebrand solgt for noen milliarder i aksjer, etter å ha kjøpt for noen milliarder i vinter.

– Vi er ikke negative til aksjer. Da hadde vi hatt undervekt, presiserer Chen.

Men Storebrand-forvalterne er blitt mindre positive. De begynte å kjøpe ekstra med aksjer i slutten av februar, og kjøpte frem til slutten av mars. Ett av Storebrands svenske fond hadde så høy aksjeandel som det har lov å ha.

– I mine 20 år som forvalter har jeg aldri opplevd det før, sier Chen.

– Vi begynte gradvis å ta ned aksjerisikoen i sommer.

Storebrands markedssyn gjelder 40 mandater og fond og 100 milliarder kroner i forvaltning, opplyser strategen. Hvilke rammer som gjelder, varierer med det enkelte mandatet. Et eksempel er at aksjeandelen kan variere fra 30 til 70 prosent, med 50 prosent som nøytralvekt.

– Vi har jo aldri nøyaktig 50 prosent. Når vi utnytter mer enn 20 prosent av rammen, i dette tilfellet 4 prosentpoeng, sier vi at vi har overvekt, og tilsvarende ved undervekt, sier Chen.

Tror på normalisering

P.t. har Storebrand-forvalterne en aksjeandel på et par prosentpoeng over 50, som altså er innenfor hva Chen vil kalle normalvekt. I de mandatene der de kan gjøre det, har de også vridd porteføljen noe mer i retning verdiaksjer. 

– Energiaksjer er blitt bombardert, finansaksjer har gjort det dårlig. Teknologi og helse har gjort det bra. Jeg vil kalle det et normaliserings-bet: Vi unngår teknologi og helse, og tar mer energi og finans.

Storebrand-forvalterne legger til grunn en vaksine i løpet av første halvår og mer ekspansiv finanspolitikk i USA etter valget.

– Og hvis veksten i Europa faller til under null i fjerde kvartal, er spørsmålet hva sentralbankene kan trekke opp av hatten. De kan alltid gjøre mer. Så kan man diskutere om det er galskap eller ei, sier Chen.

Storebrand legger ikke opp til overvekt eller undervekt i noen regioner i sin november-rapport. Dermed er også norske aksjer tatt ned til normalvekt fra overvekt.