Voldberg kvitter seg med aksjer for 35 millioner

Investor Tore Aksel Voldberg har redusert sin aksjepost i Nordic Semiconductor.

FALLER PÅ AKSJONÆRLISTEN: Tore Aksel Voldberg har redusert sin eksponering i Nordic Semiconductor. Foto: Iván Kverme
Finans

Aksjonærlister fra Infront viser at Tore Aksel Voldberg, gjennom selskapet Skøien AS, har redusert sin eksponering i Nordic Semiconductor  med 353.000 aksjer. Investoren er nå oppført med 1,1 millioner aksjer verdt litt over 113 millioner kroner. Det gir Voldberg en eierandel på 0,57 prosent.

De siste dagene har aksjen blitt omsatt på nivåer rundt 100 kroner, noe som betyr at Voldberg har frigjort rundt 35 millioner kroner.

Nordic Semiconductor er blant selskapene som har gjort det best på Oslo Børs i 2020. Hittil i år har aksjen klatret 85 prosent.

20. oktober presenterte teknologiselskapet sine kvartalstall. Inntektene økte med 45,3 prosent til 119 millioner dollar sammenlignet med samme periode i fjor mens nettoresultatet ble på 15,8 millioner dollar, opp fra mot 5,8 millioner dollar for et år siden.

Ledelsen i Nordic Semiconductor anslår et samlet inntektsnivå på 115-125 millioner dollar for fjerde kvartal. Årsinntektene for 2020 forventes dermed å være 393-403 millioner dollar, tilsvarende 36-40 prosent omsetningsvekst fra 2019.

Endringen i aksjonærlisten vises i hovedsak to dager etter at hendelsen har funnet sted, og kan stamme fra ordinært salg eller andre typer transaksjoner.