Satser over 600 mill. på investeringskonglomerat

Bjørn Rune Gjelsten har lagt 621 millioner kroner på bordet for å sikre seg kontrollen i Helgeland Invest. Nå ønsker han å kjøpe ut resten av aksjonærene til en billig penge.

SATSER: Bjørn Rune Gjelsten har kjøpt aksjer for 621 millioner kroner i Helgeland Invest. Han vil riktignok kjøpe mer og prislappen er ikke spesielt høy. Foto: NTB
Finans

Onsdag ble det kjent at Helgeland Sparebank, Helgeland Kraft, Torghatten, RWH og Sparebankstiftelsen Helgeland selger unna 55,2 millioner aksjer i Helgeland Invest.

Kjøperen er ingen ringere enn Bjørn Rune Gjelsten, som slenger 621 millioner kroner på bordet og sikrer seg dermed nærmere 69 prosent eierskap.

– Vi ser på denne investeringen som en spennende mulighet til å bidra med vår industrielle kompetanse knyttet til den videre utviklingen av Helgeland Invest og investeringene som ligger i selskapet, sier Bjørn Rune Gjelsten.

Men appetitten til Gjelsten er større enn som så, og han ønsker å sikre seg alle aksjene. Når transaksjonen sluttføres i slutten av november vil Gjelsten Holding tilby å kjøpe ut resterende aksjonærer på samme vilkår.

Opsjonsavtale med ABP

Helgeland Invest er blant Nord-Norges største investeringsselskaper og prises til 904 millioner kroner i transaksjonen.

Som en del av avtalen har Gjelsten Holding inngått en opsjonsavtale med Asset Buyout Partners AS (ABP) som gir ABP rett til å erverve aksjene i Mo Industripark og Helgelandsbase Holding i løpet av ett år.

Bjørn Rune Gjelsten er ifølge Kapital Norges 14. rikeste mann med en nettoformue på 13,5 milliarder kroner. Han har betydelige investeringer innen eiendom, industri og handel gjennom selskaper som Fabritius Gruppen, Profier, NOAH, Kid og Sport Holding.

ABP er et infrastrukturselskap og jobber med drift og utvikling av virksomhetskritisk industrieiendom. Gjelsten Holding og ABP vil fremover samarbeide om utviklingen av Mo Industripark og Helgeland Base.

Store verdier i laks

Ved utgangen av 2019 hadde Helgeland Invest en bokført egenkapital på 418 millioner kroner og de seneste årene har selskapet pøst ut solide utbytter. I fjor endte overskuddet på 109 millioner kroner, hvorav 81 millioner kroner ble utbetalt til aksjonærene.

Helgeland Invests porteføljen består av 15 selskaper. De største verdiene er plassert i Vigner Olaisen, som eier 51,7 prosent av oppdrettsgiganten Nova Sea. 

I høst verdsatte Kapital Nova Seas styreleder Aino Olaisens eierandel til 1,15 milliarder kroner. Benytter man samme verdsettelse er Helgeland Invests sjømatinvestering verdt 711 millioner kroner, og utgjør dermed nærmere 79 prosent av totalverdiene i investeringsselskapet.

Til sammenligning utgjør de bokførte verdiene i Nova Sea bare 17,7 prosent av verdiene i Helgeland Invest.

Flere spennende selskaper

Bruker man Kapitals regnestykke har Gjelsten fått 14 selskaper med på kjøpet for under 200 millioner kroner. Og du finner flere spennende aksjer i porteføljen, blant andre batteriprodusenten Freyr, som ledes av Tom Einar Jensen – lillebroren til Siv Jensen.

Selskapet er notert på OTC-listen og prises til 618 millioner kroner, etter kraftig kursoppgang den seneste tiden. Helgeland Invest eier 8,1 prosent av aksjene i selskapet, og sitter dermed på verdier for nærmere 50 millioner kroner.

Ifølge årsrapporten fra 2019 utgjør 40 prosent av investeringene til Helgeland Invest eiendom og infrastruktur, mye på grunn av en stor aksjepost i Mo Industripark.

«Selskapet leverte et resultat som er en del svakere i 2019 sammenlignet med året før. Det har vært stans ved et av smelteverkene mot slutten av 2019. I tillegg viste datasentersatsingen gjennom Arctic Circle Data Center seg ikke å være liv laga og selskapet endte med å begjære oppbud i januar 2020», heter det i årsberetningen.

Industritungt

Investeringene i industri, herunder oljerelaterte virksomheter, utgjør 40,9 prosent av porteføljen, hvorav Helgelandsbase Holding er den største enkeltinvesteringen.

Selskapet investerte tungt i perioden 2009-2015, og i desember 2015 stod Subseahallen som leies ut til Equinor og BP ferdig. 

«Oljeprisen har variert noe gjennom året. Men leteaktivitet ved bruk av mobile rigger har vært spesielt høy i andre halvår 2019. Dette har bidratt til økt driftsaktivitet for selskapet. Dette i kombinasjon med stabilitet i leieforhold for både fast eiendom og tanker gjør at selskapet i 2019 fikk et resultat som er bedre enn på mange år», skriver Helgeland Invest.

Helgelandsbase Holding leverte i fjor et overskudd på 9,5 millioner kroner, mot 7,1 millioner kroner i 2018.