Fornybarselskapene bremset fallet i Aker-verdiene

Verdiene i Kjell Inge Røkkes Aker falt til 31 milliarder kroner i tredje kvartal, men fornybarselskapene dempet nedgangen.

LEGGER FREM TALL: Aker-sjef Øyvind Eriksen og Aker-eier Kjell Inge Røkke. Foto: Iván Kverme
Finans

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Etter at verdiene i Kjell Inge Røkkes investeringsselskap Aker steg kraftig i andre kvartal i år, faller de tilbake i tredje kvartal. 

Det var ingen drahjelp å få fra oljeselskapet Aker BP, mens de ferske fornybarselskapene bidro positivt. 

Akers verdijusterte egenkapital (NAV) falt til 31 milliarder kroner, fra 34,3 milliarder i foregående kvartal. Det tilsvarer 417 kroner pr. aksje, ned fra 461 kroner.

Aker betalte 873 millioner kroner i utbytte til aksjonærene i kvartalet. Dette bidro til en avkastning for aksjonærene på 18 prosent.

Nå har styret besluttet å betale utbytte også i fjerde kvartal. Aksjonærene vil motta 11,75 kroner pr. aksje.

Ved utgangen av kvartalet satt Aker med likviditetsreserver på 5,4 milliarder kroner.

Børsnoteringer

Aker har lagt bak seg noen svært begivenhetsrike kvartaler. 

Ikke bare har corona-pandemi og et fall i oljeprisen påvirket utviklingen i porteføljeselskapene, men nye selskaper er også løftet frem og satt verdi på.

- Etter hvert som røyken i 2020 har lagt seg, har forretningsmulighetene steget som fugl føniks fra asken. Vi har sett rekordmange børsnoteringer, og kapitalmarkedene rapporterer om en ekstraordinært strøm av avtaler, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag.

Verdien av Akers industrielle portefølje falt med 1, 9 milliarder kroner i kvartalet, hovedsakelig som følge av verdireduksjon i Aker BP og nylig børsnoterte Aker BioMarine. Dette var delvis motvirket av verdiøkning fornybarselskapene Aker Carbon Capture og  Aker Offshore Wind, som ble skilt ut fra Aker Solutions og børsnotert som egne selskaper i høst.

Aker Carbon Capture har hatt en formidabel kursutvikling på børsen, og det samme har Aker Offshore Wind, selv om aksjen har falt tilbake i det siste. De to selskapene er nå priset til henholdsvis 2,3 og 4,9 milliarder kroner.

En annen uslepen diamant har vært softwareselskapet Cognite, som nylig fikk det amerikanske fondet Accel på eiersiden og ble priset til 5,1 milliarder kroner i transaksjonen. 

Aker

(Mill.kr)Verdi pr. 3.kv/20Verdi pr. 2.kv/20
Industrielle eiendeler36.24238.181
Finansielle investeringer5.9217.534
Rentebærende gjeld10.84010.942
Ikke-rentebærende gjeld338507
Verdijustert egenkapital (NAV)30.98534.266

Aker

  • Industrielt investeringsselskap med Kjell Inge Røkke som største aksjonær gjennom TRG Holding. Har hovedkontor på Fornebu i Bærum.
  • Har eierskap i blant andre Aker BP, Aker Solutions/Kværner, Ocean Yield, Aker Energy, Akastor (MHWirth), Aker Biomarine, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Cognite.
  • Konsernsjef er Øyvind Eriksen.