Har resepten for grønn suksess klar

Aker-sjef Øyvind Eriksen jakter nye vekstområder innen fornybar energi. Han vurderer også å legge eierandelen i REC Solar inn i Aker Horizons.

PÅ DEN GRØNNE GREN: Aker-sjef Øyvind Eriksen (t.v.) og Aker-eier Kjell Inge Røkke. Foto: Iván Kverme
Finans

– Vi har gjort store endringer gjennom 2020 og nok en gang bygget spennende industriselskaper på skuldrene til etablerte bedrifter, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen til Finansavisen.

Aker  har lenge vært dominert av olje og gass, og de største verdiene ligger fortsatt i oljeselskapet Aker BP.

Det vil det også gjøre fremover, men fornybar energi og teknologi er på full fart opp og frem. Etableringen av fornybarselskapet Aker Horizons og børsnoteringen av Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, som begge er verdsatt til milliarder, er en del av dette. Det samme er softwareselskapet Cognite.

Aker i endring

– Vil vi se et annerledes Aker om fem år?

– Ja, det både håper og tror jeg, men basisen har vi lagt i 2020, sier Eriksen.

Deler av endringene vil komme gjennom fusjoner og oppkjøp (M&A).

– Organisk vekst, kombinert med M&A vil være resepten for å øke verdiene i alle deler av Aker.

Konsernsjefen ønsker ikke å spekulere i hvordan de ulike enkeltsegmentene vil utvikle seg og hva som har størst verdi om fem år.

– Strategien er tydeliggjort gjennom en mer diversifisert portefølje, hvor Aker er godt posisjonert i globale markeder som kjennetegnes av vekst, sier Eriksen.

– Konkret er det fortsatt en veldig spennende utvikling innen softwaresegmentet, spesielt Cognite, men også i etableringen av Aize. I tillegg kommer fornybar energi og grønn teknologi under Aker Horizon.


Jakter nye segmenter

I kvartalsrapporten som Eriksen presenterte torsdag, skriver styret at det gjennom det nyetablerte Aker Horizon vil jakte muligheter også i andre fornybarsegmenter, inklusive onshore vind og hydrogen.

– Det er tiltagende aktivitet innenfor fornybar energi og grønn teknologi, så Aker Horizons har lange dager med å vurdere ulike samarbeids- og transaksjonsmuligheter, sier konsernsjefen.

– Har dere noe konkret i kikkerten?

– Det er en del av kjernevirksomheten vår å utvikle selskapene også gjennom transaksjoner. Vi ser og jobber med flere muligheter enn de som faktisk gjennomføres, sier Eriksen.

Løfteevnen er det ingenting i veien med. Ved utgangen av kvartalet satt Aker med likviditetsreserver på 5,4 milliarder kroner, hvorav 2,4 milliarder i kontanter.

REC inn i Aker Horizons

Det er ikke bare vind og CO2 som opptar Aker på fornybarsiden.

I desember 2019 kjøpte selskapet seg inn i REC Silicon i forbindelse med at investor Jens Ulltveit-Moe solgte seg ut. Siden har REC-kursen gått i taket. I forrige måned gjennomførte REC en emisjon, hvor Aker opprettholdt sin eierandel. Ifølge Eriksen var det et uttrykk for Akers langsiktighet i selskapet. 

Investeringen sees på som finansiell, men konsernsjefen vurderer likevel å legge REC inn i Aker Horizon.

– Har dere planer om øke eierandelen i REC?

– Vi er tilfreds med eierandelen vi har, og jeg vil ikke spekulere i økt eierandel.

Vurderer investeringsbeslutning

Aker har også satset «nytt» i oljesektoren gjennom Aker Energy. Her har det imidlertid vært stille en stund etter at utbyggingsprosjektet i Ghana ble trappet ned.

– Covid-19 har også hatt konsekvenser for Aker Energy. Det var nødvendig å ta et skritt tilbake og endre det planlagte utbyggingsprosjektet til en stegvis utbygging. Selskapet har redusert kostnadene ved å ta ned bemanningen, men det jobbes fortsatt med en detaljering av det nye utbyggingskonseptet, noe som vil gi en tidligere kontantstrøm fra Pecan-feltet og som kan bidra til delfinansiering av utbyggingen i de etterfølgende fasene.

– Vi vil vurdere grunnlaget for en investeringsbeslutning neste år. Marked og andre faktorer vil være avgjørende for når det fattes en beslutning.

Lavere verdier, men utbytte

Etter at verdiene i Aker steg kraftig i andre kvartal i år, falt de tilbake i tredje kvartal.

Det var ingen drahjelp å få fra oljeselskapet Aker BP, mens de ferske fornybarselskapene bidro positivt.

Akers verdijusterte egenkapital (NAV) falt til 31 milliarder kroner, fra 34,3 milliarder i foregående kvartal (se tabell). Det tilsvarer 417 kroner pr. aksje, ned fra 461 kroner.

Torsdag ettermiddag ble Aker-aksjen handlet til 411 kroner, svakt ned fra dagen før.

Aker betalte 873 millioner kroner i utbytte til aksjonærene i kvartalet. Dette bidro til en avkastning for aksjonærene på 18 prosent.

Nå har styret besluttet å betale utbytte også i fjerde kvartal. Aksjonærene vil motta 11,75 kroner pr. aksje, det samme som i tredje kvartal.

Aker-verdiene (Mill. kr)

InvesteringEierandel (%)Verdi pr. 3. kv./20Verdi pr. 2. kv./20
Aker BP40,021.01725.252
Aker BioMarine77,86.3367.840
Aker Horizon**1003.419
Ocean Yield61,72.4152.340
Aker Energy*50,8957957
Aker Solutions34,8876792
Akastor36,7603483
Kværner28,7575477
Cognite*64,04242
Finansielle investeringer5.9217.534
Gjeld−11.178−11.449
Netto verdijustert egenkapital30.98334.268

Millioner kroner hvor ikke annet er oppgitt.

* Bokført verdi.

** Bokført verdi justert for fair value i Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

Aker

  • Industrielt investeringsselskap med Kjell Inge Røkke som største aksjonær gjennom TRG Holding. Har hovedkontor på Fornebu i Bærum.
  • Har eierskap i blant andre Aker BP, Aker Solutions/Kværner, Ocean Yield, Aker Energy, Akastor (MHWirth), Aker Biomarine, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Cognite.
  • Konsernsjef er Øyvind Eriksen.