Egil Matsen og Finn Haugan skal mangedoble Forte

Forte måtte avvikle rentefondfiasko. Nå skal Egil Matsen (eks-NBIM), Finn Haugan og NTNU-professorer mangedoble Forte-kapitalen gjennom nytt konsept.

NY SJEF FOR FORTE FONDENE: Egil Matsen, tidligere visesentralbanksjef med ansvar for NBIM. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

Bankveteran Finn Haugan og NTNU-krefter har et forvaltningskonsept som manglet plattform for å bli kommersielt. Samtidig trengte Forte Fondsforvaltning ny ledelse etter smellen i Forte Kreditt. 

Løsningen ble at selskapet Macro Financial Engineering, eid av Haugan, tidligere visesentralbanksjef Egil Matsen og NTNU-professorene Ragnar Torvik og Stein Ove Erikstad, rykker inn i Forte med en eierandel på 25 prosent. Familiene Thommesen og Eide, som hittil i praksis har eid hele Forte via Trondheim Kapitalforvaltning, eier nå 75 prosent.

Vi bør i alle fall komme på linje med Holberg Fondene
Finn Haugan, Forte Fondene

Haugan er ny styreleder i Forte. Egil Matsen er ny adm. direktør etter Margrethe Eide, som har sluttet i selskapet. Jon-Steinar Eide fortsetter i selskapet.

Matsen var fra 2016 inntil i vår visesentralbanksjef med ansvar for NBIM, og er også professor II ved NTNU. Haugan var sjef for SpareBank 1 SMN (tidligere Sparebank Midt-Norge) fra 1991 til 2019.

NY STYRELEDER I FORTE: Finn Haugan, tidligere banksjef. Foto: Iván Kverme

– Jeg ble for ett år siden kontaktet av Torsvik og Erikstad, som ønsket bidrag til å kommersialisere et forvaltningskonsept. Min oppgave var å finne en plattform for produktet, som nå skal materialisere seg som et produkt i Forte, sier Haugan.

Fra rentefiasko til «nye Holberg»

Høyrentefondet Forte Kreditt klarte ikke å håndtere den coronadrevne nedturen i markedet sist vinter og kollapset i mars. Da fondet ble stengt, var det 70 millioner kroner igjen i fondet, ned over 300 millioner fra tidligere. Fondet vil bli avviklet nå i november.

– Utløste Forte Kreditt-fiaskoen behov for ny ledelse?

– Ja. Vi har ikke vært involvert i håndteringen av Forte Kreditt, som ga en erkjennelse i det tidligere styret om at selskapet hadde en utfordring som måtte løses. En residual av det var at det kunne være fornuftig å få inn noe tyngre kompetanse, sier Haugan. 

– Det var en perfekt match at vi samtidig så etter en plattform. Det ble vinn-vinn. Den øvrige kompetansen i Forte er veldig bra. Alt annet er godt drevet. Vi skal videreutvikle dette til noe som skal bli mye større.  At vi får en person som Egil Matsen på laget er også viktig for forvaltningsmiljøet i Trondheim.

Haugan trekker også frem linken til NTNU, der Ragnar Torvik er professor i samfunnsøkonomi, Stein Ove Erikstad i marin teknikk, og der Matsen er professor II i samfunnsøkonomi.

INN PÅ EIERSIDEN: NTNU-professorene Ragnar Torvik (bildet) og Stein Ove Erikstad har et nytt forvaltningskonsept på lur som de skal kommersialisere gjennom Forte. Foto: Iván Kverme

– Vi skal forsøke å markere de gode produktene jeg mener Forte har i dag. I tillegg har vi konkrete planer om å lansere gode nye produkter. Da får vi en ny giv, sier Matsen.

– Hva er ambisjonene?

– Vi har lagt merke til at det ikke er en ulempe å ha et forvaltningsmiljø utenfor Oslo. Bergen har hatt suksess, Stavanger har hatt stor suksess. Vi bør i alle fall komme på linje med Holberg Fondene, sier Haugan.

Fortes forvaltningskapital er nå 2,6 milliarder kroner, fordelt på tre aksjefond og to rentefond, men har vært i alle fall 1 milliard kroner høyere på det meste. Holberg Fondene i Bergen har rundt 20 milliarder under forvaltning.

– «Cross asset»-tilnærming

Haugan og Matsen sier foreløpig ikke så mye om hva Fortes nye konseptet innebærer.

– Vil det nye produktkonseptet være helt nytt i Norge?

– Ja, sier Haugan.

– Det er ikke sånn at det ikke er noe som ligner, men jeg mener dette er nytt. Dagens Forte-fond, som er aktivt forvaltet, videreføres, og vi mener det lar seg kombinere med det nye konseptet, som har mer «cross asset»-tilnærming, sier Matsen.

– Når vil ny strategi og nytt produktkonsept være på plass?

– Det vi har kontroll på selv er selve produktet. Det skal vi ha klart i løpet av to-tre måneder, sier Matsen.

– Vi må også ha konsesjon fra Finanstilsynet for nye fond. Den prosessen har vi ikke kontroll på, men vi jobber med begge prosessene parallelt.

– Er noe fra NBIM overførbart til Forte?

– Hele modellen med Storting, Finansdepartement og NBIM har gitt en enormt god styringsstruktur, blant de beste i verden. Jeg har med meg den erfaringen, men samtidig er det enorme forskjeller, sier Matsen.

– I Forte er det rundt ti ansatte som skal dekke alle funksjoner, selv om vi skiller mellom forvaltning, risk/compliance og salg.