Kjøpte tilbake aksjer med begge hendene

Warren Buffetts Berkshire Hathaway gjorde massive tilbakekjøp i tredje kvartal, samtidig som det operasjonelle driftsresultatet stupte med over 30 prosent.

TILBAKEKJØP: Warren Buffett kjøpte tilbake aksjer for 9 milliarder dollar i tredje kvartal. Krigskassen er på 145 millioner dollar. Foto: NTB
Finans

Lørdag la Warren Buffetts Berkshire Hathaway frem tredjekvartalstall, som viste at investeringsselskapet kjøpte tilbake egne aksjer for 9 milliarder dollar i tredje kvartal, tilsvarende 82 milliarder kroner. 

På forhånd ventet investeringsbanken UBS et tilbakekjøp på 3,2 milliarder dollar, hvilket ble gjort til skamme.

Til sammenligning var tilbakekjøpet på 5,1 milliarder dollar i andre kvartal, og hittil i år har tilbakekjøpet passert 15,7 milliarder dollar.

Det operasjonelle driftsresultatet kom inn på snaut 5,5 milliarder dollar, ned mer enn 30 prosent sammenlignet med i fjor. Men heldigvis har Warren Buffett aksjer som Apple, som bidro til et nettoresultat på 30,14 milliarder dollar i kvartalet. I fjor var resultatet på 16,52 milliarder.

Stor krigskasse

I tredje kvartal steg Apple mer enn 26 prosent, og det er den største enkeltposisjonen til Buffett. Coca-Cola ga også god avkastning i kvartalet med 10,5 prosent.

Som følge av at nettoresultatet tar hensyn til ikke-realiserte aksjer, ber han investorene følge med på det operasjonelle driftsresultatet.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Berkshire Hathaway en kontantbeholdning på 145 milliarder dollar.