Mercell kjøper Visma-selskap – vil bli ledende i Europa

Mercell kjøper Visma Commerce til 2,1 milliarder kroner. Vil bli ledende i Europa.

KJØPER: Mercell kjøper Visma-selskap. Her fra børsnoteringen 9.juli 2020. Avbildet: Adm. dir Terje Wibe ringer med bjella. Til høyre for ham står finansdirektør Fredrik Eeg. Foto: Siv Dolmen
Finans

Mercell kjøper alle aksjene i svenske markedsledende Visma Commerce for 2 milliarder svenske kroner, eller 2,1 milliarder norske. Det melder selskapet i en børsmelding.

Kjøpet vil bli finansiert gjennom en emisjon på 1,3 millioner kroner som er garantert av flere store aksjonærer i selskapet samt en obligasjonsutstedelse på 1,1 millioner svenske kroner. Kjøper vil betales i kontanter.

Selskapet vil med det bli ledende i Europa på programvare for elektroniske offentlig anbud og offentlige anskaffelser. Mercells arbeid går hovedsakelig ut på å gjøre anbudsprosesser enklere både for leverandører og innkjøpere, og fungerer som et SaaS-selskap (Software as a Service).

Mercell melder om årlige gjentagende inntekter (ARR) på 534 millioner kroner per tredje kvartal 2020, med proforma-inntekter på 526 millioner. Justert proforma-EBITDA er ventet på 154 millioner for siste tolv måneder.

– Gjennom dette oppkjøpet sikrer vi oss en sterk posisjon i det svenske markedet og en sterkere plattform for europeisk ekspansjon, sier Terje Wibe, konsernsjef i Mercell.

Techselskapet venter kortsiktige synergier på rundt 20 millioner kroner og langsiktige synergier på over 100 millioner.

Transaksjonen er ventet å bli gjennomført i løpet av fjerde kvartal.

breaking
Nyheter
Finans
Børs