Tech-boom på Oslo Børs

På to år har markedsverdien av IT-aksjene på Oslo Børs økt fra 46 til 267 milliarder kroner. Nå utgjør sektoren hele 10 prosent av børsens samlede verdi.

HØY PRISING: Børsdirektør Øivind Amundsen mener høy prising har gjort det attraktivt å bli notert på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme
Finans

Glem rigger, skip og oljebrønner, nå er det SaaS (programvare som en tjeneste), gjentakende inntekter og teknologi som gjelder på Oslo Børs. Ifølge en fersk statistikk har markedsverdien av IT-aksjene på børsen steget fra 46 til 267 milliarder kroner siden utgangen av 2018.

Nå utgjør IT-aksjene 10 prosent av markedsverdien til hele Oslo Børs, noe som begynner å nærme seg dotcom-boble-nivåer der det samme forholdstallet var på 15,4 prosent. Ser man tilbake til 2018 utgjorde bare IT-aksjene 1,9 prosent av de totale verdiene.

Til sammen er det 41 IT-aksjer på Oslo Børs, mens det samme tallet var 28 i 2018 og 42 i toppåret 2000. 

– Høyere prising

Det er kursrakettene Adevinta, TietoEVRY, Kahoot og Nordic Semiconductor som utgjør de største verdiene, med henholdsvis 93, 33, 29 og 25 milliarder kroner.

– Vi har egentlig ventet litt på dette skiftet, siden vi har sett at teknologisektoren har vokst frem utenfor børs. Det er stor investorinteresse for å investere i teknologi med høy fremtidig vekst. Tidligere har mange transaksjoner skjedd utenfor børs, men nå ser man at prisingen på Oslo Børs er høyere sammenlignet med i det unoterte markedet. Det har gitt bedre incentiver for å gå på børs, sier børsdirektør Øivind Amundsen, og fortsetter:

– Innenfor teknologi er også en del energidrevet, og da gjerne rettet inn mot fornybar energi og cleantech, som er i vinden.

Rush av noteringer

Høsten 2020 har vært synonymt med haugevis av børsnoteringer på Euronext Growth (tidligere Merkur Market). Og det har spesielt vært grønne aksjer og teknologi som har funnet veien til børsens nyeste markedsplass.

I løpet av de seneste månedene har blant andre teknologiselskaper som Volue, Airthings, Patientsky, CSAM Health, Elliptic Laboratories, House of Control, Mintra, Play Magnus og ELOP funnet veien til Euronext Growth.

– Markedsplassen har definitivt vært viktig for teknologisektoren i Norge. Vi er et cluster som jobber veldig godt sammen bestående av investorer, rådgivere, utstedere og oss på Oslo Børs. Da vi startet opp i 2016 var det en del rusk, så vi måtte justere regelverket litt. Nå er vi faktisk blitt mer attraktive enn tilsvarende markedsplasser i Stockholm og London, sier Amundsen.

Årets IT-børsnoteringer

SelskapMarkedsverdi (mrd)Markedsplass
Meltwater12,6

Euronext Growth

Link Mobility12,5Hovedlisten
Pexip6,2Hovedlisten
Volue4,9

Euronext Growth

Mercell2,8

Euronext Growth

PatientSky2,7

Euronext Growth

Airthings2,1

Euronext Growth

CSAM Health1,9

Euronext Growth

Sikri1,4

Euronext Growth

Elliptic Laboratories1,2

Euronext Growth

House of Control1,1

Euronext Growth

Ny teknologinotering

Torsdag debuterte det USA-baserte teknologiselskapet Meltwater på Euronext Growth. Selskapet ble startet opp av nordmannen Jørn Lyseggen i 2001 og driver med medieovervåkning og analyse.

I forbindelse med børsnoteringen ble det hentet 2,3 milliarder kroner til en kurs på 43,50 kroner. 

BØRSDEBUT: Meltwater debuterte torsdag på Euronext Growth. Her representert ved gründer og arbeidende styreleder Jørn Lyseggen. Foto: Bård Gudim

Første handelsdag klokken 15.30 var aksjen opp 0,7 prosent til 43,81 kroner, noe som priser egenkapitalen til nærmere 13 milliarder kroner. Det gjør Meltwater til Oslo Børs' sjette mest verdifulle IT-aksje.

– Vi vet det vil komme flere utenlandske selskaper til Oslo Børs, og vi er allerede i kontakt med en håndfull selskaper innen både teknologi og mer tradisjonelle sektorer som sjømat, shipping og energi, sier Amundsen.

Vi vet det vil komme flere utenlandske selskaper til Oslo Børs
Øivind Amundsen, børsdirektør

Rush mot jul

Ifølge børsdirektøren er det også mange av selskapene som er notert på Euronext Growth som ønsker å overføres til hovedlisten i løpet av neste år.

– Blir det mange nye børsnoteringer fremover?

– Akkurat nå ser det veldig bra ut, og vi kommer ikke til å bli arbeidsledige frem til jul. Så blir det spennende å se hvordan det vil utvikle seg utpå nyåret. Det er imidlertid ingenting som tyder på at markedet skal stoppe opp nå, så vi går inn mot julen med en veldig god følelse, sier han.

Det har vært flere profilerte skikkelser som har vært kritiske til prisingen av selskapene på Euronext Growth.

«Hvis man ser langt frem skal alle tjene penger, men ser man på historien så viser den at bare en liten andel av disse selskapene vil lykkes slik at de forsvarer dagens prising», har Nordea-forvalter Robert Næss nylig uttalt til Finansavisen.

Periscopus AS eier 153.000 aksjer i Kahoot. Periscopus AS er kontrollert av ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.

øivind amundsen
oslo børs
euronext growth
Nyheter
Finans
Børs