Inntekt- og resultatvekst for EY Norge

EY Norge leverte et overskudd på 132 millioner kroner i regnskapsåret 2020. 

ÅRSREGNSKAP: EY offentliggjorde årsregnskapet torsdag. Foto: Simon Dawson
Finans

«På tross av Covid-19 har vårt regnskapsår 2020 vært et godt år for EY i Norge. Vi har levert en samlet vekst på topplinje med 11 prosent og forbedret marginene i alle våre forretningsområder. Stå-på-vilje og dugnadsånd fra våre ledere og ansatte har ikke bare gitt oss dette resultatet, men også lagt et solid fundament for EY i den fremtidige nye normalen», skriver selskapet i årsrapporten. 

Kompetansehuset EY, som leverer tjenester innenfor revisjon, juss og konsulentvirksomhet, leverte i den norske delen av det globale selskapet en omsetning på 3,1 milliarder kroner i regnskapsåret 2020. Det er en økning fra 2,75 milliarder i regnskapsåret 2019. 

Resultat etter skatt kom inn på 132,4 millioner kroner, sammenlignet med 109,2 millioner foregående regnskapsår.

Til tross for regnskapstallene skriver selskapet at pandemien medfører usikkerhet fremover.

«Selv om starten på vårt nye fiskalår finansielt har vært godt, innebærer den siste tids smittespredningen begrenset sosial kontakt og betydelig usikkerhet om det videre forløpet for Covid-19 pandemien herunder følgene for økonomien og finansmarkedene. Denne usikkerheten påvirker oss alle og innebærer at situasjonen vil bli fulgt tett over de kommende perioder».

Omsetningen til Advokatfirmaet til EY falt fra 305 til 285 millioner kroner, mens bunnlinjen endte på 960.000 kroner, ned fra 1,13 millioner i 2019. 

EY Norge

(Mill. NOK)2019/202018/19
Driftsinntekter3.0722.748
Driftsresultat172,52137,45
Resultat før skatt171,88140,47
Resultat etter skatt132,35109,24

EY Advokatfirma

(Mill. NOK)2019/202018/19
Driftsinntekter285,41305,62
Driftsresultat−0,851,17
Resultat før skatt1,241,46
Resultat etter skatt0,961,13
ey
ernst & young
regnskap
regnskapstall
årsregnskap
årsresultat
Nyheter
Finans
Børs