CSAM Health Group kaller inn til ekstraordinær generalforsamling

Finans

CSAM Health Group   kaller inn selskapets aksjonær til ekstraordinær generalforsamling 11. desember, ifølge en børsmelding fredag kveld

Årsaken er at styret har sett et behov for at selskapet skal kunne foreta oppgjør i form av aksjer. Styret vil ha fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved tegning av aksjer, for å kunne styrke egenkapitalen ved behov eller i forbindelse med oppkjøp.

Fredag endte aksjen opp 0,56 prosent på Euronext Growth. Siden børsnoteringen i starten av oktober har selskapet steget ni prosent.