– Ingen grunn til å vente romjuls- og januarrally

Geir Linløkken i Investtech kommer med elendige nyheter til de som håper på et nyttårsrally på Oslo Børs.

FESTBREMS: Geir Linløkken tror ikke vi får et nyttårsrally på Oslo Børs. Foto: Kyrre Lien
Finans

Tidligere steg Oslo Børs ganske konsekvent i romjulen og i januar, og man pratet både om et nyttåsrally og en januareffekt. I perioden 1983 til 2013 var den gjennomsnittlige desemberavkastningen på 2,9 prosent mens januar kunne vise til en oppgang på 3,3 prosent.

De siste ti årene har avkastningen skrumpet inn, og tallene viser at desember har hatt en gjennomsnittlig avkastning på 1,5 prosent, mens januar i snitt er opp 0,3 prosent.

Investtech har laget følgende graf som predikerer hvordan Oslo Børs skal gå om man legger de siste ti års utvikling til grunn:

OSLO BØRS: Investtech tror ikke på børsfest de neste ukene. Foto: Investtech

Den blå grafen viser hvordan børsen i gjennomsnitt har gått de siste 10 årene. Den sorte grafen viser den faktisk børsutviklingen de siste tre månedene. Skravert felt er ett og to standardavvik.

– Detaljene viser at romjulen statistisk sett har vært helt flat, fulgt av en nesten like flat januar. Det kan være store variasjoner fra år til år. Om utviklingen blir som et gjennomsnittsår, står vi imidlertid foran en rolig tid på børsen, skriver Geir Linløkken i en oppdatering fra Investtech.