Skulle satse på eiendom og laks – fikk batterirakett med på kjøpet

Bjørn Rune Gjelsten har investert 750 millioner kroner i Helgeland Invest for å satse på eiendom og laks. Med på kjøpet fulgte Freyr, som har gitt en papirgevinst på 120 millioner kroner.

SATSER: Bjørn Rune Gjelsten er blitt majoritetsaksjonær i Helgeland Invest, som er fjerde største aksjonær i batteriprodusenten Freyr. Aksjen har gitt Gjelsten en papirgevinst på 120 millioner kroner. Foto: NTB
Finans

I starten av november kjøpte Bjørn Rune Gjelsten 69 prosent av aksjene i Helgeland Invest for 621 millioner kroner. Etter transaksjonen ble sluttført har Gjelsten forhandlet seg frem til 83,3 prosents eierskap, hvilket betyr at han nå har investert rundt 750 millioner.

– Vi fattet interesse for Helgeland Invest da Asset Buyout Partner kom til oss for å introdusere caset, og ga oss mulighet til å tre inn i avtalen de hadde forhandlet frem. Selv om vi bare hadde noen få virkedager på oss rakk vi å gjøre nok research til å se at det var en fornuftig investering, sier Bjørn Rune Gjelsten.

Helgeland Invest er blant Nord-Norges største investeringsselskaper og består av 15 forskjellige porteføljeselskaper.

– Hvilke av selskapene var det som lokket?

– Det var helt klart Mo Industripark, Helgelandbase og Vigner Olaisen, som gir en indirekte eierandel på rett i overkant av 10 prosent i oppdrettsselskapet Nova Sea. De to førstnevnte er eiendomscaser, som vi har god erfaring med, sier Gjelsten.

Batteri-kule

Men i porteføljen til Helgeland Invest finner man også mye annet krydder. Blant andre batteriprodusenten Freyr, som ledes av Tom Einar Jensen – lillebroren til Siv Jensen.

Aksjen et notert på OTC-listen, og Helgeland Invest er fjerde største aksjonær. Da Gjelsten kom inn på eiersiden sto aksjen i 3 kroner, mens nå er kursen 10,20 kroner. 

Det betyr at Gjelstens Helgeland Invest har hatt en avkastning på 240 prosent. Aksjeverdiene har dermed steget fra 50 til 170 millioner kroner, hvilket gir en papirgevinst på 120 millioner.

– Freyr var ingen trigger for transaksjonen, men jeg har lagt merke til den hyggelige verdiutviklingen. Desto viktigere er teknologien i bunn og den virker lovende. Gjennom vårt store engasjement i Morrow Batteries har vi lært litt om industrien og sett at Freyr er et veldig spennende selskap med stort potensial, sier han.

Snart børs

Konsernsjef Tom Einar Jensen har tidligere uttalt at Freyr planlegger en børsnotering i løpet av 2021. Selskapet har nylig inngått samarbeidsavtaler med japanske Sumisho Metalex, Itochu, Mærsk, 24M Technologies og Siemens.

Freyr planlegger å bygge en batterifabrikk til 20 milliarder kroner i Mo i Rana, som inkluderer en vindpark for å erstatte all kraften Freyr trenger.

– Fabrikken skal bygges i Mo Industripark, hvor de vil få tilgang på grønn kraft. Det er veldig hensiktsmessig for vår investering at nettopp Freyr skal satse der, sier Gjelsten.

Store oppdrettsverdier

De største verdiene i Helgeland Invest er plassert i Vigner Olaisen som eier 51,7 prosent av oppdretteren Nova Sea, mens Mowi sitter på resten.

I fjor høst verdsatte Kapital Nova Seas styreleder Aino Olaisens eierandel til 1,15 milliarder kroner. Benytter man samme verdsettelse er Helgeland Invests sjømatinvestering verdt 711 millioner, og utgjør dermed nærmere 79 prosent av totalverdiene i investeringsselskapet, gitt prisen Gjelsten har betalt.

Siden 2016 har Nova Sea tjent 4,2 milliarder kroner, hvorav store summer er blitt delt ut til eierne. I 2019 endte overskuddet på 1,1 milliarder og det ble utbetalt et utbytte på 274 millioner.

– Oppdrett er litt nytt for oss i Gjelsten Holding, så vi ser frem til å lære mer. I gamle dager var Aker investert i oppdrett gjennom Norway Seafood, så jeg kan litt om bransjen. Det som er trygt med å investere i Vigner Olaisen og Nova Sea er at vi putter penger i en aktør som er best i klassen. Selskapet har en solid resultathistorikk og kan vise til god kostnadskontroll, sier Gjelsten.

Oppdrett er litt nytt for oss
Bjørn Rune Gjelsten

Utvidelsespotensial

Helgelandsbase er den største base-aktøren i Sandnessjøen og leverer forsyninger til oljevirksomheter mellom 56 og 68 grader nord. 

– Det er en veldig viktig strategisk base og det burde gi spennende muligheter, sier Gjelsten.

– Har du noen tanker om hva du ønsker å gjøre med Mo Industripark?

– Det er både utvidelsespotensial i parken og mulighet for å perfeksjonere eiendomsmassen med både nye og eksisterende leietakere, noe vi har god erfaring med i Fabritius. Samtidig ønsker vi å være en god diskusjonspartner med leietakere og ledelsen, noe vi tror kan tilføre en verdi, sier han.

Skal være lokalpatriot

Investoren trekker frem at mange av de andre porteføljeselskapene til Helgeland Invest bærer preg av å være lokale gründerbedrifter.

– For oss som nye eiere blir det viktig å sette seg ned med ledelsen og gruble om veien videre. Vi har veldig respekt for den historikken som ligger i Helgeland Invest. For oss blir det viktig å balansere mellom å tenke økonomi og være lokalpatriot. Derfor er det hyggelig at Rana Kommune og Nordland Fylkeskommune blir med videre på eiersiden, sier han.

For oss blir det viktig å balansere mellom å tenke økonomi og være lokalpatriot
Bjørn Rune Gjelsten

Som en del av avtalen har Gjelsten Holding inngått en opsjonsavtale med Asset Buyout Partners AS (ABP) som gir ABP rett til å erverve aksjene i Mo Industripark og Helgelandsbase i løpet av ett år.

– Vi håper ikke APB ønsker å bruke opsjonen sin, men vi håndterer dem som partnere og har et godt samarbeid, sier investoren.

Ved utgangen av 2019 hadde Helgeland Invest en bokført egenkapital på 418 millioner kroner og overskuddet endte på 109 millioner, hvorav 81 millioner ble utbetalt til aksjonærene.

bjørn rune gjelsten
Helgeland Invest
Nyheter
Finans
Børs