Advokater tror på oppkjøpsbølge i 2021

De usedvanlige travle tidene i markedet for fusjoner og oppkjøp fortsetter inn i 2021, ifølge Thommessen-advokater. 

MYE Å GJØRE: Transaksjonsavdelingen i Thommessen, her med partnerne Ylva B. Gjesdahl Petersen og Christian Grüner Sagstad, kom best ut i Mergermarkets oversikt over topp ti advokatfirmaer i  fusjons- og oppkjøpsmarkedet i fjor.  Foto: Iván Kverme
Finans

– En ting er antallet børsnoteringer hvor vi ser en helt enorm høy aktivitet, men også i markedet for tradisjonell M&A, altså kjøp og salg av selskaper, går det veldig bra om dagen, sier Thommessen-partner Ylva B. Gjesdahl Petersen.

Ifølge analyseselskapet Mergermarket ble det gjennomført totalt 293 transaksjoner over 5 millioner dollar i det norske M&A-markedet i coronaåret 2020, ned 18 transaksjoner fra året før.

Sterkt andre halvår 

Blant advokatfirmaene som bistår i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, troner Thommessen på en klar førsteplass med 69 transaksjoner i fjor. På plassene bak kommer Schjødt, Wikborg Rein, Wiersholm og Bahr.

Petersens kollega, Christian Grüner Sagstad, partner og leder av M&A-avdelingen i Thommessen, forteller at det ble bråstopp i M&A-markedet i mars i fjor da coronaviruset invaderte Norge, men det tok seg raskt opp igjen.

– 2019 hadde vært et rekordår i M&A-markedet med stor aktivitet gjennom hele året, 2020 får en bra oppstart, men så kommer pandemien i mars. Mange prosesser blir pauset eller avsluttet i M&A-markedet, men utover våren begynner det å våkne i kapitalmarkedene. Markedsplassen Euronext Growth, eller Merkur Market som det het da, får et rekordhøyt antall noteringer fordi investorer ønsket likvide investeringer.

Etter hvert kommer M&A-markedet tilbake også. Mergermarkets tall viser at det ble registrert 185 antall oppkjøp og fusjoner i andre halvår i fjor, sammenlignet med 165 oppkjøp og fusjoner i samme periode i rekordåret 2019. 

– Det ble en veldig sterk avslutning på 2020 når det først løsnet i markedet. Og når vi ser på pipelinen for oppkjøp og fusjoner tror vi på et like sterkt første kvartal og først halvår i år, sier Sagstad.

Transaksjonstoppen blant advokatfirmaer i 2020

AdvokatfirmaAntall transaksjonerVerdi*
1. Thommessen6919.420
2. Schjødt562.856
3. Wikborg Rein509.703
4. Wiersholm4412.873
5.Bahr3917.628
6. CLP38653
7. Selmer343.383
8. Artnzen De Besche293.132
9. Simonsen Vogt Wiig28116
10. Advokatfirmaet Haavind26554
* i millioner amerikanske dollar
  • Hvert år offentliggjør det britiske analyseselskapet Mergermarket en oversikt over advokatfirmaers involvering i større transaksjoner.
  • Kravet for å kunne melde inn en tellende transaksjon, er at verdien er over 5 millioner dollar.
  • Noen ganger meldes handelen inn, men ikke verdien av den. Dermed kan et advokatfirma være oppførte med mange transaksjoner, selv om totalverdien er lav.
  • En god del transaksjoner rapporteres heller ikke inn, rett og slett fordi klientene ikke ønsker det.
Kilde: Mergermarket/Finansavisen

Tech og fornybar dominerer

Finansavisen har flere ganger omtalt den skyhøye prisingen på flere Euronext Growth-selskaper, og blant andre Nordea-strateg Robert Næss har spådd en bråstopp i antallet noteringer.

Thommessen-advokatene tror imidlertid ikke på noen bråstopp.

– Ut ifra det vi ser i markedet og vår egen pipeline er det ingenting som tyder på det. Prisingen har vært såpass høy at det vært rom for å ha en realiteringsorienteirng. Det tror jeg markedet tar inn over seg, og fortsatt attraktivt prising kombinert med at notering på Euronext Growth er en fleksibel og rask prosess gjør at mange selskaper vil søke notering fremover, sier Sagstad.

Han understreker at mye aktivitet på Euronext Growth kan føre til mindre aktivitet i M&A-markedet.

– Men vi mener transaksjonene nå er godt fordelt på begge deler og det er positivt, sier Petersen.

Petersen legger til at det er fortsatt er mange selskaper innen fornybar energi og tech som sikter på Euronext Growth-notering i første kvartal. De samme sektorene tror hun også vil dominere M&A-markedet.

– Men det vil også komme noen selskaper fra andre industrier, sier hun og trekker frem sjømatsektoren.

– Vi synes det er veldig positivt med flere sektorer, og det er jevnt over en god prising på selskapene.

Bisto Ebay

De største transaksjonene som Thommessen var involvert i fjor, var Advintas oppkjøp av Ebays rubikkvikrsomhet på 84,7 milliarder kroner. Her bisto Thommessen Ebay.

Andre store transaksjoner var Autodesks oppkjøp av det norske selskapet Spacemaker for 2,2 milliarder kroner, og vannkraftsfusjonen mellom Hydro og Lyse. Pr. dags dato bistår Thommessen blant andre SBB i tilbudet på Entra.

På toppen av dette kommer en haug av mindre oppkjøp og fusjoner.

– Det var høy aktivitet i fjor i det såkalte SMB-markedet. Det er en trend vi ser nå i det nye året også, sier Petersen.

– De er mange som forbinder Thommessen med de største og mest komplekse transaksjonene, men vi har en betydelig andel hos venture capital-firmaer, gründere, family offices og inkubatorer, legger Sagstad til og nevner samarbeid med blant andre gründeresuksessen Askeladden og investeringsfondene Antler og Katapult Ocean.

– Det er mange av selskapene her som vokser og blir blant de store eller går på børs, sier han.

m&a
oppkjøp
fusjoner
thommessen
ylva b. gjesdahl petersen
christian grüner sagstad
euronext growth
mergermarket
Nyheter
Jus
Finans