Aksjesjefens fem favorittaksjer i et usikkert aksjemarked

– Den grønne bølgen har gått i tre års tid og det overrasker meg at den trenden fortsetter, sier aksjesjef Leif Eriksrød. Her er favorittaksjene for januar.

ØKT USIKKERHET: Aksjesjef Leif Eriksrød (til høyre) leverte en solid avkastning i desember 2020. Her i samtale med Paretos Svein Støle. Foto: Ivan Kverme
Finans

Alfred Berg Gambak hadde en sterk avslutning på et turbulent år i det norske aksjemarkedet. I desember kunne aksjesjef Leif Eriksrød vise til en avkastning på 6,7 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs steg 4,7 prosent. Det gir en samlet avkastning på 18,8 prosent for 2020.

– Etter en shaky november hentet markedet seg inn i desember, sier Eriksrød til Finansavisen

Industrisektoren ble den største bidragsyteren til børsoppgangen i desember, og det var særlig de grønne aksjene som viste en sterk utvikling. NEL   , Tomra   og Hexagon Composites   avsluttet alle året nær rekordnivåer, og interessen for grønne aksjer fortsetter å være stor, selv om prisingen er svært høy.

Overrasket over den grønne bølgen

– Den grønne bølgen har gått i tre års tid og det overrasker meg at den trenden fortsetter. Vi har redusert posisjonene våre jevnt og trutt. De grønne aksjene lever sitt eget liv, sier Eriksrød.

Konsumsektoren ble den nest største bidragsyteren til børsoppgangen takket være et comeback for oppdrettsaksjene. Kommunikasjonssektoren ble den eneste sektoren med et marginalt fall. Det samme skjedde i forrige måned uten at det er noen bedre forklaring enn at investorene holder seg unna de mer defensive aksjene.

Høy usikkerhet

I den taktiske allokeringen velger Leif Eriksrød en nøytralvekt i norske aksjer. Han mener usikkerheten for tiden er svært høy, og at investorene på Oslo Børs fortsatt må regne med store svingninger.

– Vi har økt litt i bank, hovedsakelig i DNB   , ettersom vi føler at bank er en av de sektorene som er fornuftig priset. Vi er defensive av natur og liker selskaper med inntjening, sier aksjesjefen til Finansavisen.

Leif Eriksrød mener aksjemarkedet fremstår som attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter på grunn av lave renter internasjonalt. Likevel har gjeninnhentingen etter krisen kommet svært raskt, noe som gjør at prisingen ligger over normalområdet.

Gambaks største possisjoner

1. Nordic Semiconductor:  5,9 prosent av porteføljen  
2. DNB:5,0 prosent av porteføljen
3. Scatec Solar:4,9 prosent av porteføljen
4. Entra:4,1 prosent av porteføljen
5. Tomra:4,0 prosent av porteføljen