Meglerhus venter medvind for Storebrand – hever kursmål

DNB Markets venter ytterligere kursoppgang i Storebrand-aksjen og opprettholder kjøpsanbefalingen i en fersk analyse. SpareBank 1 Markets er mer lunken. 

KJØP OG NØYTRAL: DNB Markets og SpareBank 1 Markets publiserte tirsdag ferske analyser på Storebrand-aksjen. DNB Markets sier kjøp, mens SpareBank 1 Markets har en nøytral-anbefaling.  Foto: Gorm Kallestad
Finans

 

DNB Markets oppjusterer kursmålet på Storebrand-aksjen fra 75 til 80 kroner før selskapets fjerdekvartalsrapport 10. februar. Samtidig opprettholder meglerhuset kjøpsanbefalingen.

«Vi venter et kvartal med medvind med bakgrunn i et sterkt aksjemarked, høye sparerater og et oppsving i lange renter», skriver meglerhuset i den ferske analysen. 

Tallknuserne i DNB Markets venter et justert resultat på 1,7 kroner pr. aksje i fjerde kvartal 2020.

Tirsdag ettermiddag sto Storebrand-aksjen i nesten 70 kroner. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 14 prosent.

Utbytte

Storebrand betalte ikke utbytte for 2019 grunnet coronakrisen, men for 2020 forventer DNB Markets at Storebrand betaler et utbytte på 3,3 kroner pr. aksje, tilsvarende en utbyttegrad på 59 prosent og en direkteavkastning på fem prosent.

DNB Markets venter at Storebrand vil oppnå en solvenskapitaldekning på 162 prosent uten overgangsregler ved utgangen av fjerde kvartal 2020, en økning på 12 prosentpoeng fra utgangen av tredje kvartal 2020.

Målet i Storebrands utbyttepolitikk er å betale ordinært utbytte når solvenskapitaldekningen er over 150 prosent. Når solvenskapitaldekningen bikker 180 prosent er det styrets intensjon å foreslå ekstraordinære utbytter eller tilbakekjøp av aksjer. 

På kapitalmarkedsdagen i desember i fjor la Storebrand til grunn en årlig økning i solvenskapitaldekningen på 6-7 prosentpoeng og at de ville oppnå en solvenskapitaldekning uten overgangsregler på 180 prosent i 2023 i et«base case scenario».

Øker sannsynligheten 

DNB Markets tror Storebrand vil klare å bygge opp solvenskapitaldekningen mer enn konsensusforventningene, og påpeker at dette øker sannsynligheten for utdelingen av overskuddskapital før 2023.

«Med en solvenskapitaldekning på 162 prosent ved utgangen av fjerde kvartal 2020, kombinert med utsikter til økte renter og ulike interne tiltak, øker dette sannsynligheten for utdeling av overskuddskapital før 2023», skriver meglerhuset i analysen og presiserer: 

«Når det er sagt, så er estimatene våre fortsatt basert på at Storebrand starter utdelingen av overskuddskapital på 10 milliarder kroner fra første halvår 2023». 

Ytterligere oppside

På kapitalmarkedsdagen i desember la Storebrand frem en ambisjon om å oppnå 4 milliarder kroner i driftsresultat før amortisering og skatt i 2023. I 2019 oppnådde pensjonsgiganten et driftsresultat på om lag 3 milliarder kroner.

«Hvis Storebrand kan gi tilstrekkelig trygghet på denne ambisjonen forventer vi å se en meningsfull oppside til konsensusestimatene og vårt kursmål på 80 kroner pr. aksje», skriver DNB Markets. 

Ikke like optimister

Tirsdag kom også SpareBank 1 Markets med en fersk analyse på Storebrand, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset oppjusterer kursmålet fra 64 til 68 kroner og opprettholder en nøytralanbefaling på Storebrand-aksjen.

SpareBank 1 Markets tror i likhet med DNB Markets at Storebrand vil levere et godt fjerdekvartal, men er ikke like optimistisk til aksjen. Meglerhuset påpeker i analysen at risk/reward ser dempet ut ettersom aksjen handles i nærheten av en treårs-topp, ifølge TDN Direkt.