Venter bullmarked for Axactor og B2Holding

Inkasso-aksjene på Oslo Børs har ikke hentet seg inn etter coronakrakket. Nå øyner Nordea Markets-analytiker bullmarked og betydelig oppside for både Axactor og B2Holding.

BULLMARKED; Analytiker Ulrik Årdal Zürcher i Nordea Markets tror det vil komme et bullmarked for selskaper som kjøper misligholdt gjeld. Han spår at dette markedet kan vare i opptil syv år.  Foto: Ivan Kverme
Finans

Onsdag morgen rykket Nordea Markets ut med ferske aksjeanalyser på de to inkassoselskapene Axactor  og B2Holding  

Analytiker Ulrik Årdal Zürcher, som nylig skiftet arbeidsgiver fra Danske Bank til Nordea Markets, klinket til med kjøpsanbefaling på begge aksjene og saftige kursmål på henholdsvis 17 kroner og 14,40 kroner. 

Tirsdag sluttet aksjekursen for Axactor og B2Holding på 9,12 og 7,06 kroner. For at de nye kursmålene skal innfris må kursene stige henholdsvis 87 og 104 prosent.

Begge aksjene skøyt fart fra start da Oslo Børs åpnet for handel onsdag, men Axactor-aksjen viste mest muskler og var opp over åtte prosent intradag.

«Bullmarked»

«Vi tror en dyp lavkonjunktur, slik som lavkonjunkturen som følge av coronakrisen, kan resultere i et bullmarked for selskaper som kjøper misligholdt gjeld (NPL). Vi tror dette bullmarkedet kan vare i tre til syv år med en økning i internrenten på to til fire prosentpoeng», skriver Årdal Zürcher i analysen. 

Analytikeren mener imidlertid det vil ta tid, og opp til flere år, før markedet priser inn den fulle effekten av et slikt bullmarked.

«Dette tror vi hovedsakelig er knyttet til risikoen for tap i porteføljene som er kjøpt i gode tider. Selv om denne risikoen fortsatt er tilstede, mener vi det er såpass stor oppside og at det derfor er attraktivt å investere i gjeldsinnkrevingsselskaper med en solid balanse, selv før gjenninnhentingsfasen av konjunktursyklusen», skriver analytikeren videre. 

Posisjonert seg

Som en følge av pandemien har Axactor og B2Holding redusert porteføljekjøpene betydelig og samtidig hatt et sterkt fokus på å holde kostnadene nede. Begge selskapene har også gjort grep på finansieringssiden. 

Axactor gjennomførte i desember 2020 en refinansiering av obligasjonslån på 200 millioner euro og hentet 320 millioner kroner i en rettet emisjon. Det skal trolig også gjennomføres en reperasjonsemisjon der det vil hentes ytterligere 214 millioner kroner. B2Holding har på sin side i andre halvår 2020 reforhandlet kredittfasiliteten med bankene og  fått en ny brofinansiering på 100 millioner euro. 

«Det er avgjørende at selskaper som kjøper misligholdt gjeld har sterke balanser på bunnen av NPL-syklusen for å ha en buffer mot tap på gamle porteføljer og for å kunne ta del i attraktive investeringsmuligheter», skriver Årdal Zürcher i analysen og presiserer:

«Axactors siste refinansieringsrunde sørger for dette, da grepene fjerner risikoen knyttet til refinansiering av obligasjonslånet og reduserer gjeldsgraden»

Aggressivt 

Årdal Zürcher mener utsiktene til Axactor aldri har vært bedre, og vurderer at selskapet er i en posisjon hvor de kan dra store fordeler av det kommende bullmarkedet.

«Vi tror Axactor vil investere ganske aggressivt i misligholdte lån når bullmarkedet materialiserer seg», skriver analytikeren. 

Axactor har ikke betalt utbytte til aksjonærene enda, og historisk har selskapet fokusert på vekst og å oppnå kritisk masse. I fjor endret imidlertid selskapet strategi og har nå gått inn i en ny fase der sentrale prioriteringer vil være avkastning på kapitalen, lønnsom vekst og utbytte til aksjonærene.

«Selv om vi skal fokusere mer på lønnsomhet vil vi ikke slutte å kjøpe porteføljer. Vi ønsker å gjøre porteføljekjøp, men vi skal ikke kjøpe like mye som tidligere», uttalte konsernsjef Johnny Tsolis til Finansavisen i forbindelse med refinansieringen før jul. 

Årdal Zürcher venter ikke at det vil komme noe utbytte fra Axactor i 2021 eller 2022, ettersom Axactor vil investere aggressivt i NPL-porteføljer. 

Saftig B2H-utbytte

Ifølge analytikeren er også B2Holding i posisjon til å dra fordeler av det kommende bullmarkedet, men han tror ikke det vil investere like aggressivt som Axactor.

«Vi venter at B2Holding vil investere litt mer konservativt, men samtidig tror vi det vil komme solide utbytter til aksjonærene, spesielt fra 2022 og fremover», skriver analytikeren. 

Analytikeren ser for seg at B2Holding vil betale et utbytte på henholdsvis 0,40 og 0,80 kroner pr. aksje i 2021 og 2022. Det gir en utbytteavkastning på 5,7 prosent i 2021 og hele 11,3 prosent i 2022.

axactor
b2holding
ulrik årdal zürcher
inkasso
gjeld
B2H
axa
Nyheter
Finans
Børs