Pøste 1.800 milliarder inn i billige fond

Kampen om indeksfondkundene står først og fremst mellom Vanguard og Blackrock.

PASSERTE MILEPÆL: Investeringsdirektør Gregory Davis i Vanguard. Foto: Bloomberg
Finans

Vanguard fikk i 2020 inn nettotegninger på 186 milliarder dollar, noe som bidro til å trekke forvaltningskapitalen over 7.000 milliarder dollar for første gang, skriver Financial Times.

Investorer pøste rekordhøye 210 milliarder dollar (over 1.780 milliarder norske kroner) inn i børsnoterte fond (ETF-er), tilsvarende over 25 prosent av den samlede nettotegningen i ETF-er globalt. På minussiden mistet den Pennsylvania-baserte fondsgiganten en håndfull institusjonelle kunder i Kina og Australia.

I tillegg til nettotegningen kommer verdistigningen Vanguards over 30 millioner kunder fikk gjennom et turbulent fjorår.

– Deres formue økte med 930 milliarder dollar, sier toppsjef Tim Buckley til avisen.

«Two horse race»

Vanguard har seilt opp som verdens nest største fondsforvalter bak BlackRock, som på sin side hadde en forvaltningskapital på 7.800 milliarder dollar ved utgangen av tredje kvartal i fjor. På ni 2020-måneder var nettotegningen 264 milliarder dollar.

Både Vanguard og BlackRock dominerer den globale forvaltningsindustrien som følge av en massiv investorstrøm over i lavkostnads børsnoterte indeksfond det siste tiåret.

– Forvaltningskapitalveksten i indeksfond er i ferd med å utvikle seg til et «two horse race» med Vanguard og BlackRock langt foran resten. Kampen mellom de to kjempene intensiveres, sier toppsjef Amin Rajan i konsulentselskapet Create Research til Financial Times.

aksjefond
indeksfond
vanguard group
blackrock
Nyheter
Finans
Børs