Stor interesse for Verdensbanken-obligasjon

I utgangspunktet skulle Nordea hente inn tre milliarder kroner for Verdensbanken, men obligasjonen ble kraftig overtegnet - og endte på fem milliarder.

HOLDBAR OBLIGASJON: I forrige uke bistod Nordea og investeringsbanksjef Philip Asp Verdensbanken med å hente penger til kvinne- og barnerelaterte prosjekter.  Foto: Iván Kverme
Finans

– Dette er hittil den største obligasjonen Verdensbanken utsteder i norske kroner, og den største gjort av en overstatlig institusjon. Målet var å få inn tre milliarder kroner, men vi endte med fem milliarder, sier Philip Asp, som leder investeringsbanken i Nordea Norge. 

I forrige uke hentet Nordea penger på vegne av Verdensbanken til en såkalt holdbar obligasjon, der formålet er å finansiere prosjekter som har med helse og likestilling å gjøre - særlig i forbindelse med kvinne- og barnehelse som følge av coronapandemien.

– Det er stor interesse for holdbare obligasjoner, det ser man jo ettersom volumene er rekordhøye, forteller Asp.

Viktig investorbase

Også i oktober utstedte Verdensbanken en obligasjon ved hjelp av Nordea, på rundt fire milliarder norske kroner. Og det er store nordiske institusjonelle investorer som går inn med penger.

– Dette er en annen type ESG-investering, som er linket til holdbarhet og FNs bærekraftsmål. Verdensbanken har sett Norden som en strategisk viktig investorbase for ESG-obligasjoner, med et stort fokus på å vekte seg med grønne og holdbare obligasjoner, sier Nordea-toppen. 

– Er avkastningen lavere enn for andre typer obligasjoner?

– Siden Verdensbanken har trippel A-rating, og kredittrisikoen med andre ord er svært lav, er renten også lav. Men samtidig er investorene veldig interesserte, dels på grunn av formålet men også fordi risikoen er så lav, forklarer Asp.

Ekstra finansiering

Vanligvis får Verdensbanken inn mellom 60 og 70 milliarder dollar i året fra sine eiere for å finansiere de ulike programmene. På grunn av pandemien har banken, som egentlig er fem ulike internasjonale organisasjoner, fått ytterligere 150 milliarder dollar for å støtte covid-19-programmer.

Verdensbanken utstedte den første grønne obligasjonen for 13 år siden, og valgte også den gang Norden som nedslagsfelt.

Nyheter
Finans
Børs