Elopak-notering betyr milliarder for Andresen-familien

I 2020 investerte Andresen-familien for over 10 milliarder kroner. Etter Elopak-noteringen har Ferd trolig realisert mye av dette, og vil i tillegg sitte med mange milliarder i det børsnoterte selskapet.

REALISERER DELER: Etter 64 år i Ferds eie tar konsernsjef Morten Borge sammen med eier og styreleder Johan H. Andresen i Ferd gevinst i Elopak. Foto: Sveinung Bråthen
Finans

– Vi ønsker å være en aktiv og stor eier i Elopak etter noteringen, men nå har selskapet blitt såpass stort at vi ønsker å få med oss andre investorer, sier konsernsjef Morten Borge i Ferd til Finansavisen.

Hvor mye Ferd vil sitte igjen med etter noteringen, som SEB og Goldman Sachs allerede har startet prosessen med, er derfor ikke fastsatt.

Omsetter for 9,6 mrd.

Men Ferds verdier i Elopak er store.

– Det er vårt klart største selskap i porteføljen, sier Borge.

I 2020 omsatte konsernet for over 930 millioner euro, 9,6 milliarder norske kroner, med et driftsresultat før av- og nedskrivninger på over 125 millioner euro, 1,3 milliarder norske kroner.

VIL VOKSE: Konsernsjef Thomas Körmendi i Elopak. Foto: elopak

– Hvor mye vil dere eie etter noteringen?

– Vi ønsker å være en stor aktiv eier, men har ikke tallfestet det, sier Borge.

– Ferd og Elopak har en lang felles historie, helt siden faren min spilte en sentral rolle i etableringen av Elopak. Vi har god erfaring med å skape store verdier i partnerskap med andre eiere, og aktivt eierskap vil være avgjørende for å skape og utløse potensialet i Elopak også fremover, sier Johan H. Andresen, som eier Ferd sammen med sine to døtre Katharina G. Andresen og Alexandra G. Andresen, i en melding.

Mellom 13 og 18 milliarder

Elopaks «peers» i Sveits heter SIG mens Huhtamaki i Finland er en annen. Begge disse prises til mellom 10 og 14 i ebitda-multippel.

Bruker man disse multiplene på Elopaks tall, prises Andresens største investering mellom snaue 13 og 18 milliarder kroner.

– Jeg kan ikke kommentere noe på prisingen, sier Borge.

Med en ebitda-multippel på 12, et snitt av de europeiske konkurrentene, vil Elopak være priset til 15,45 milliarder kroner.

–Hvor mye har dere investert i selskapet opp i gjennom?

– Godt spørsmål, men det har jeg ikke tall på. Vi har eid det siden 1957 og det har stort sett vært selvfinansierende.

Enormt potensial i Asia og sør-Amerika

– Vi er størst i verden i produksjon av ferske melkekartonger, og det er kjerneproduktet vårt, sier konsernsjef Thomas Körmendi i Elopak til Finansavisen.

Han ble ansatt som toppsjef i 2018.

Med kunder i hele 80 land, kontorer i 40 av disse, produksjonslokaler i 8 land og mer enn 2.000 ansatte, har det norske selskapet «alle har et forhold til, men ingen kjenner» vokst seg til en mastodont.

– Vi er store i Europa og USA, men er ikke til stede i noen særlig grad i Asia og Sør-Amerika, legger han til.

Med flere milliarder mennesker i disse områdene er det et enormt potensial.

VERDENSKJENT: Elopaks drikkekartonger. Foto: Elopak

– Vekstmulighetene er geografisk, men også konverteringen fra plast til kartong, sier Körmendi, og fortsetter:

– Og det gjelder også i områder vi allerede er store i. Og det gjør at vi ser store muligheter for å akselerere.

Stor investeringskapasitet

Ved inngangen til 2020 hadde Ferd, som er et av Norges største privateide investeringsselskaper, mer enn 10 milliarder i «tørt krutt», uten å strekke kredittrammene for hardt.

Og på tross av et vanvittig spesielt coronaår benyttet Ferd anledningen til å investere for mer enn 10 milliarder i 2020. 

NRK-tomten til 5 milliarder var den klart største dealen, men ytterligere tre eiendommer ble kjøpt for 2,75 milliarder. På toppen av det kastet Ferd inn rundt 2,5 milliarder i aksjemarkedet når aksjemarkedet gikk på trynet i mars, hvor avkastningen trolig allerede har rundet én milliard kroner.

– Ved inngangen til 2020 hadde dere en kapasitet på over 10 milliarder. Vil dere ha en høyere investeringskapasitet etter noteringen?

– Det får tiden vise. I 2020 har mange erfart at det kan komme store og uforutsette endringer, sier Borge.

– Ved inngangen til 2021 har Ferd fortsatt en betydelig investeringskapasitet. De ansatte i Ferd vurderer aktivt flere muligheter i både privateide- og børsnoterte selskaper. En mulig børsnotering av Elopak vil bare bidra til å styrke denne kapasiteten ytterligere, sier han.