Skorstad ut av aksjonærlistene i sjømatgigant

Ketil Skorstad har gått ut av aksjonærlistene i Grieg Seafood.

DUMPER: Ketil Skorstad har gjennom sitt selskap Tigerstaden gått ut av aksjonærlistene i Grieg Seafood. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

  

Ferske aksjonærlister viser at Ketil Skorstad gjennom sitt selskap Tigerstaden har gått ut av aksjonærlistene i Grieg Seafood

Skorstad lastet opp med aksjer i selskapet tilbake i oktober i fjor og kjøpte noe mer i november. Siden den gang solgte han seg gradvis ned utover i november før han nå har gått ut av aksjonærlistene. 

Tigerstaden sto oppført med 250.000 aksjer i Grieg Seafood frem til i går, og solgte på rundt 77 kroner pr. aksje. Avhengig av om Skorstad har solgt seg helt ned eller kun like utenfor grensen på de 50 største aksjonærene, har han solgt aksjer for 6 til 19,3 millioner kroner.

Tigerstaden står også oppført med en million aksjer mindre i Thin Film Electronics enn i går, og har med det gått fra å eie 10,05 prosent av aksjene i selskapet, til 9,95 prosent av aksjene.