Knuser børsen med teknisk analyse

Siden oppstart i 2010 har Investtech Invest gitt aksjonærene en avkastning på 421 prosent og er milevis foran indeks. Nå åpnes fondet for alle.

SKAL VOKSE: Gründer Geir Linløkken (t.v.), analytiker Asbjørn Taugbøl, daglig leder Christian Sveen Harto og analytiker Fredrik Tyvand i Investtech skal øke forvaltningskapitalen fra 145 millioner kroner, men ønsker ikke å bli for store. Foto: Investtech
Finans

Investtech har solgt tekniske aksjeanalyser til investorer, meglere og forvaltere siden 1997. For ti år siden tok de steget videre og etablerte sitt eget forvaltningsselskap, Investtech Invest, som frem til nå har vært et lukket fond.

Siden oppstart har Investtech Invest knust børsen og kan vise til en avkastning på 421 prosent, noe som er 220 prosentpoeng bedre enn referanseindeks.

– Frem til nå har fondet bare vært tilgjengelig for profesjonelle investorer. Derfor er det gledelig at vi nå åpner opp fondet for alle, sier daglig leder Christian Sveen Harto i Investtech.

Investeringsstrategien til Investtech Invest handler om å bruke teknisk og kvantitativ analyse for å plukke de beste aksjene.

– Enkelt forklart går strategien ut på å eie aksjer andre ønsker å kjøpe. Gjennom over 20 år har vi utviklet avanserte analysemodeller innen kvantitativ finans, som skal finne signaler og egenskaper basert på statistikk som forventes å gi mer- og mindreavkastning mot aksjemarkedet over tid. Dette danner utgangspunkt for fondets strategi, sier Harto.

Enkelt forklart går strategien ut på å eie aksjer andre ønsker å kjøpe
Christian Sveen Harto, Investtech Invest

En menneskelig touch

I dag er forvaltningskapitalen til Investtech Invest på 145 millioner kroner, og ambisjonen er å vokse seg litt større.

– Vi kan ikke bli for store, slik at vi raskt kan tilpasse porteføljen etter som nye signaler utløses. I første omgang ønsker vi derfor å holde forvaltningskapitalen under 800 millioner kroner, sier Harto.

Fondet investerer i hovedsak i aksjer notert på Oslo Børs og Stockholmsbørsen, men har også mulighet til samlet å investere inntil 10 prosent på Københavnbørsen og børsen i Helsinki.

– Algoritmene gjør cirka 90 prosent av jobben, og den siste touchen utføres av våre to forvaltere. Da kan vi tilpasse porteføljen litt etter hvilke sektorer vi ønsker å være i, samt luke bort såkalte zoombie-aksjer. Vi er et aktivt fond og det legges opp til porteføljeroteringer cirka fem ganger i året, sier Investtech-sjefen.

To skoler

Blant investorer er det gjerne stor uenighet om hva som er best av fundamental eller teknisk analyse. Teknisk analyse består grovt sett i å forsøke å avdekke kjøps- og salgssignaler i en aksje basert på kvantitativ informasjon; alt fra historisk kursutvikling og volum til volatilitet og innsidehandler.

På mange måter er det den rake motsetningen til fundamental aksjeanalyse, som handler om å predikere en aksjes utvikling basert på finansielle nøkkeltall og markedsutsikter.

Hva har du å si til folk som er skeptiske til teknisk analyse?

– Vi har drevet med dette siden 1997, og statistikken viser at strategien over tid har gitt stabil meravkastning, men at det kan svinge på kort sikt. Vi har derfor godt statistisk grunnlag for å si at teknisk analyse fungerer, og resultatene de siste 10 årene, med reelle penger, har vist at dette fungerer også i praksis, sier Harto.

STØRST: Milliardær Øyvin A. Brøymer er både styreleder og største aksjonær i Investtech. Foto: Arendal Fossekompani

Milliardær på eiersiden

Største aksjonær og styreleder i Investtech er suksessinvestoren Øivin A. Brøymer. Han har bygget opp en milliardformue etter himmelferd i blant andre Medistim. Investoren sitter for øvrig på en bred børsnotert aksjeportefølje.

For øyeblikket består porteføljen til Investech Invest av 44 aksjer, jevnt fordelt mellom norske og svenske aksjer. Industri er den største sektoren, etterfulgt av finans og helse.

De største posisjonene til fondet per i dag, er Medicover, Svolder, Kid, Better Collective og SpareBank 1 Nord-Norge, som samlet utgjør cirka 21 prosent av forvaltningskapitelen.