Sabler direktørlønnen med 85 millioner etter milliardskandale

Goldman Sachs-direktøren må ta et saftig lønnskutt etter skandalen i Malaysia.

Finans

Goldman Sachs adm. direktør David Solomon får 10 millioner dollar mindre i lønn som en konsekvens av skandalen i Malaysia, melder CNBC. 

Storbanken, som leverte den høyeste omsetningen på nesten et tiår i fjor, har innrømmet svindel og bestikkelser på flere hundre millioner dollar gjennom salg av fondet 1Malaysia Development Berhard, også kalt 1MDB. 

Solomon vil likevel kunne fylle bankkontoen til randen. Lønnskuttet tilsvarer omtrent 36 prosent av lønnen hans og kuttet er ikke rettet direkte mot Solomons egne handlinger, men for banken som helhet. 

«Til tross for at David Solomon verken var involvert eller hadde kjennskap til selskapets deltakelse i den ulovlige aktiviteten rundt transaksjonene, så mener styret at det er en institusjonell feil som ikke står i henhold til selskapets forventninger», fremgår det av en offisiell melding fra styret.

Solid lønnspakke

Solomons lønnspakke i 2020 består av 2 millioner dollar i grunnlønn, 4,65 millioner dollar i bonus og 10,85 millioner dollar i aksjer, som er basert på bankens utvikling. Den totale kompensasjonen i 2020 beløper seg dermed til 17,5 millioner dollar, 10 millioner lavere enn lønnen i 2019. 

I tillegg vil driftssjefen John Waldron og finansdirektøren Stephen Scherr få kuttet lønnen med 7 millioner dollar hver. Kuttene er en del av bankens innsats for å få tilbake 174 millioner dollar knyttet til skandalen.