Sender takk til aksjonærene

Norwegian kom gjennom møtet hos Oslo byfogdembete, men fikk flere kritiske spørsmål fra kreditorene om aksjonærenes tildeling.

MÅ SVARE: Under møtet onsdag er det finansdirektør Geir Karlsen som stort sett tar samtlige av svarene på vegne av Norwegians ledelse.  Foto: NTB
Finans

Norwegian møtte sine kreditorer til fordringshavermøte hos byfogden i Oslo for å diskutere restruktureringsplanen. 

Med aksept fra kreditorene, slik de også fikk i Irland i forrige uke, får ledelsen fortsette sitt arbeid, men under spørsmålsrunden fikk ledelsen flere kritiske spørsmål fra kreditorene. Flere av dem dreier seg om de 5 prosentene av aksjene som skal holdes av til dagens aksjonærer. 

Leasinghusene som ligger an til å miste 95 prosent av deres tilgodehavende, finner det åpenbart utrolig at ikke aksjonærene avskrives helt.

– Jeg tror aksjekursen vår nå står i omkring 60 kroner, og det viser tydelig at vi har en sterk støtte blant våre aksjonærer, svarte finansdirektør Geir Karlsen på ett av spørsmålene. 

Under sin presentasjon viste kreditorene følgende regnestykke:

  • Dagens aksjonærer vil få 5 prosent av eierskapet, og deres bidrag anses å være 284,6 millioner kroner – til tross for at selskapets børsverdi er omkring 2,2 milliarder.
  • Dagens kreditorer blir konvertert – i det balansen kuttes med 60 milliarder kroner til 20 milliarder. Kreditorene får 25 prosent av aksjene, noe ledelsen definerer til 1.428,6 millioner kroner. Dette skal tilsvare 5 prosent av gjeldssaneringen på flere titalls milliarder, og være bedre enn en likvidering av selskapet som vil bety at kreditorene får mellom 1 til 4 prosent, ifølge Karlsen.
  • Nye investorer, deriblant staten med sine 1,5 milliarder kroner i nytt hybridlån til flyselskapet, får 70 prosent av «nye Norwegian» når de stiller med 4,5 milliarder i frisk egenkapital. 

Sterkt kritisk

Leasingselskapet SMBC Aviation Capital stilte onsdag gjentatte spørsmål, og utfordret Norwegian-ledelsen på hvorfor dagens aksjonærer får 5 prosent i «nye Norwegian». 

Det er tydelig at SMBC finner det mest naturlig at aksjonærene skulle blitt sittende igjen med null i et selskap som skal rekonstrueres ut av en examiner-prosess.

– Det viktig å påpeke at våre aksjonærer gir oss massiv støtte, og at de er en del av vår fremtid da flere av dem også er lojale kunder. Derfor er det riktig å gi dem noe verdi i dette løpet, sier Karlsen. 

Dagens aksjonærer vil kun bli bedt om å stille med 400 millioner kroner i en fortrinnsrettet emisjon i refinansieringen.

 – Denne støtten vi opplever i aksjen, vil også gagne våre kreditorer som blir konvertert, sier Karlsen, og tydelig adresserte poenget i retning leasinghusene som fulgte møtet fra Dublin:

– Det at vi får med oss våre aksjonærer vil representere en potensiell oppside for aksjekursen, noe som er viktig for konverterte kreditorer.

Kunder på vent

Ledelsen fikk også spørsmål om hvordan kunder med avbestilte billetter vil håndteres. Rekonstruktør Håvard Wiker, partner i Ro Sommernes, svarte da:

– Kundene er å anse som usikrede kreditorer, og det jobbes for å finne en løsning her, men det er ikke legalt tillatt å prioritere dem og forfordele andre kreditorer. Selv om ledelsen skulle ønske å tilbakebetale kundene helt, er det ikke tillatt slik situasjonen er nå.