Tror inflasjon kan trigge neste korreksjon

Oppsving i inflasjon er en mulig trigger for nytt børsfall, tror Storebrand-forvalter Olav Chen, men er fortsatt positiv til aksjer.

STØRRE KORREKSJON: – Jeg er ikke fremmed for at det kan komme en større korreksjon enn dette, sier Storebrand-forvalter Olav Chen. Foto: Are Haram
Finans

Hovedindeksen ved Oslo Børs åpnet har falt nesten daglig siden all-time high på 1.004,69 poeng 19. januar i år, men samlet nedgang er ikke på mer enn 4 prosent. Den siste uken er børsen ned 3 prosent.

– Jeg er ikke fremmed for at det kan komme en større korreksjon enn dette, sier Olav Chen i Storebrand Asset Management.

Det er ekstremt vanskelig å treffe riktig på når en korreksjon vil skje, mener Chen.

– Men en korreksjon i aksjemarkedet på 5–10 prosent er ikke noe å være redd for, sier han.

I slutten av oktober falt hovedindeksen 8,5 prosent på litt over en uke.

– Vi er fortsatt positive til aksjer og har overvekt, basert på scenariet om at vaksiner vil gjøre det mulig å åpne opp økonomiene igjen, og at sentralbankene er klare til å støtte opp om økonomien. Men det vi bruker en del tid på å snakke om, er hva som kan endre dette narrativet.

Hvis inflasjonen stiger

Noe som kan endre den dominerende fortellingen er at inflasjonen skyter fart, ifølge Chen. Det kan gjøre sentralbankene mer bekymret.

– Det er ventet et midlertidig oppsving i inflasjonen i vår. Er det noe som kan utløse en større korreksjon enn vi har sett?

– Absolutt, sier Chen.

– Det midlertidige hoppet i inflasjon skyldes baseeffekter fra olje- og råvarepriser. De fleste i markedet skjønner det. Men når ting først skjer, kan det likevel gi utslag og fyre opp inflasjonsfrykten. Og selv om høyere inflasjon skyldes baseeffekter, er det for sentralbanken viktig at det ikke oppstår andrerundeeffekter og at det slår ut i inflasjonsforventningene.

Hvis et eventuelt oppsving i inflasjon gir et tilsvarende oppsving i rentenivået, trenger ikke det være så negativt for aksjemarkedet, mener Chen.

– Da er realrenten uendret. Det er realrenten som betyr noe, sier han.

– Uansett er forventningene i finansmarkedene at dersom renteoppgangen blir for stor og at det kan avspore en økonomisk gjeninnhenting, så vil Fed og andre sentralbanker komme på banen igjen og slå ned renteoppgangen. De har fortsatt mye diskresjon til å argumentere for at arbeidsledigheten fortsatt er høy, baseffekten er temporær og høyere råvarepriser reduserer kjøpekraften til husholdningene. Dessuten har spesielt Fed sagt at de er villig til å la inflasjonen være høyere en periode etter omleggingen til gjennomsnittlig inflasjonsmål.

Hvem? Vi?

USAs sentralbanksjef Jay Powell nekter for at oppgangen i aksjekursene har noe med Federal Reserve å gjøre.

Da er det altfor arrogant av ham å si at sentralbankene ikke har noe skyld
Olav Chen, Storebrand

«Hvis du ser hva som virkelig har drevet opp aktivaprisene de siste par månedene, så er det ikke pengepolitikk. Det er forventningene om vaksiner, og det er finanspolitikken,» sa Powell på pressekonferansen etter rentemøtet onsdag.

– Hvordan kan han si det? Narrativet i markedet er at børsene stiger på grunn av sentralbankene. Det er vi som er markedet, ikke Powell. Da er det altfor arrogant av ham å si at sentralbankene ikke har noe skyld, sier Chen.