Arribatec Solutions har inngått flere kontrakter verdt mer enn 36 millioner kroner med en varighet på fem år, melder selskapet i en melding mandag.

Kontraktene består av en femårig kontrakt mellom et av Arribatecs datterselskaper og forskningsinstitutter i Norge til en verdi av 25 millioner kroner, samt to kontrakter i Norge og Tyskland til en samlet verdi av 11 millioner kroner.