Forvalter satser knallhardt på Røkke

Forvalter Øivind Thorstensen i Kraft Høyrente har akkurat passert 1 milliard i forvaltningskapital, hvor rundt 160 millioner kroner er plassert i Røkkes Aker-selskaper. Og fondet planlegger å vekte seg kraftig opp hos Røkke.

RUNDET MILLIARDEN: Forvalter Øivind Thorstensen (t.v.) og investeringssjef Stian Pedersen i Kraft Finans. Foto: Kraft Finans
Finans

– Det er en fin eksponering mot selskaper med gode kvaliteter som har skapt verdier over tid, med sterk ledelse, sterke eiere og mange forskjellige selskaper, sier Thorstensen.

Kjell Inge Røkke kontrollerer en sfære av børsnoterte selskaper under morselskapet Aker ASA  , hvor de fleste også låner penger i kredittmarkedet.

– Tirsdag er det et nytt spennende konvertibelt lån fra Aker Horizon  , og vi vil tegne oss, sier han.

– Med hvor mye?

– Vi har indikert at vi vil tegne oss for 100 millioner kroner, og ønsker derfor å vekte oss opp til 20-25 prosent av porteføljen i Aker-relaterte selskaper, men vi vet ikke hva vi blir tildelt.

Thorstensen eier fra før obligasjoner i Aker ASA, oljeserviceselskapet Aker Solutions  , «utbytteselskapet» Ocean Yield  og konvertible obligasjoner i Røkkes nye fornybarsatsing, Aker Horizon. Nå ønsker han å kjøpe senior usikrede obligasjoner Aker Horizon, hvor Aker Offshore Wind  og Aker Carbone Capture  befinner seg.

POPULÆR I STAVANGER: Aker-eier og milliardær Kjell Inge Røkke. Foto: Iván Kverme

– Røkke gjør ting riktig. Selskapene har god kapitalstruktur, og når de først endrer fokus gjør de det skikkelig, sier forvalteren, og legger til: 

– At vi nå har en overvekt med over 160 millioner kroner, 16 prosent, i Aker-selskaper sover jeg veldig godt med. Og beløpet kan fort økes til mellom 200 og 250 millioner, 20 til 25 prosent av porteføljen, i løpet av denne uken.

Stenger om nødvendig

Siden etableringen av høyrentefondet i august 2019 har forvaltningskapitalen vokst radig, som mandag passerte 1 milliard kroner. Avkastningen siden oppstart er rundt 12 prosent.

Fondet er et av to fond i forvaltningsselskapet Kraft Fondene, som ble etablert av den tidligere sandvolleyballspilleren og milliardæren Bjørn Maaseide.

– Men vi kommer til å stenge fondet når forvaltningskapitalen er på 1,5 milliarder kroner.

– Hvorfor det?

– Da beholder vi den fleksibiliteten vi trenger for å skape meravkastning, men ikke minst for å håndtere risikoen og endre retning hvis nødvendig, sier forvalteren.

Maaseide selv skal ha investert et tosifret millionbeløp i fondet, uten av Thorstensen vil bekrefte summen.

– Vår største innskyter er inne med 30 millioner, mens snittet ligger mellom tre og fem millioner, sier han.

Guider 4-6 prosent 

Coronasmellen i obligasjonsmarkedet i mars 2020 sitter fremdeles i bakhodet hos Kraft-forvalteren, selv om han selv klarte å levere en avkastning på 6,91 prosent i fjor.

– Det å kunne snu porteføljen effektivt dersom noe uforutsett skjer er ekstremt viktig, sier Thorstensen.

Investeringsstrategien til fondet går ut på å kjøpe kvalitetsselskaper med god kapitalstruktur, stabil inntjening, fornuftig gjeldsgrad med en god likviditet i verdipapirene.

– Og viktigst: At de betaler renter og avdrag etter planen, sier han.

– Hva guider dere på avkastning?

– 4-6 prosent. Det som er viktig når vi guider er at vi ikke løper etter unødvendig risiko, men heller kan velge kvalitet, sier Thorsenten, og fortsetter:

– Nibor er veldig lav, og det viktigste for oss er å levere etter forventningene.

Corona gir usikkerhet

– Hvordan ser høyrentemarkedet ut nå?

– Vi er positive til høyrente-markedet for 2021 og de neste årene ,selv om makrotall kan bli noe svake i fjerde kvartal. De blir preget av nedstengning, det samme med første kvartal i 21.

– Men vi er heldige i Norden. Vi har mer oversikt over politikk og geografi, og vi merker tiltakene til myndighetene i økonomien med en gang, fortsetter Thorstensen.

Skulle coronaviruset sørge for en ny stor «lock down» kan «recovery»-perioden trekke mer ut i tid, ifølge forvalteren. 

– Men ting vil nok normaliseres.

– Hva skjer om rentene stiger?

– Det kan fort bli et inflasjonspress på et tidspunkt. De fleste utstedere er på flytende renter i våre selskaper, og da har vi et skjold mot inflasjonen, sier han.

– Men hvordan slår det på selskapene, med økte renteutgifter?

– Jeg jeg ikke så bekymret for det. De fleste har god balanse, men noen er nok mer utsatt. Det er ikke der slaget står enda, men det kan skje om rentene stiger mye.