Sjefstrateg: – Investorene belønner ikke sterke kvartalstall

– Mange analytikere har vært altfor pessimistiske, sier sjefstrateg Christian Lie. Han har fire favorittsektorer.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management. Foto: Danske Bank
Finans

Nærmere halvparten av selskapene i S&P 500-indeksen har nå levert resultater for fjerde kvartal 2020. Ifølge sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank ligger det samlet sett an til en inntjeningsvekst på 1,5 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Uten den svake energisektoren ville veksten vært hele 5 prosent år over år.

Selskapene leverer

– Ser vi dette opp mot forventningene ved inngangen til rapporteringssesongen, på minus ni prosent, er det liten tvil om at selskapene ser ut til å levere nok en gang, sier Lie til Finansavisen.

Sjefstrategen utelukker ikke at mange analytikere har vært altfor pessimistiske, noe som synliggjøres ved at de faktiske tallene blir bedre enn forventningene.

Så langt er det IT-sektoren som ligger best an med en eps-vekst år over år på 14,9 prosent. Svakest er energisektoren, etterfulgt av industri og eiendom.

Blir ikke belønnet

– Sterke tall har ikke blitt belønnet i særlig grad, og selskapene som har slått forventningene på både inntjening og omsetning blir i gjennomsnitt straffet med et kursfall på 0,5 prosent påfølgende dag, sier Lie til Finansavisen.

Han mener det kan være et tegn på at investorene har hatt mer optimistiske forventninger enn analytikerne, eller at villigheten til å øke aksjeeksponeringen ytterligere har avtatt i lys av ekstrem optimisme og høy prising av mange selskaper.

Christian Lie har fire favorittbransjer: Forbruksvarer, industri, finans og materialsektoren.