Fikk over 250 tilbud – har gjort én investering

Venture-sjefen i DNV GL vasser i investeringsmuligheter. Så langt har kun ett selskap sluppet gjennom nåløyet.

JOBBER SEG NEDOVER I BUNKEN: – Jeg fikk innkommende investeringstilbud på både tekstmelding, epost, Facebook og LinkedIn, sier Kaare Helle, sjef for DNV GL Ventures. Foto: NTB
Finans

– Vi fikk massiv respons da vi gikk ut med kunngjøringen om at vi ønsker å satse på tidligfaseselskaper. Jeg tror vi fikk mellom 250 og 300 henvendelser, sier Kaare Helle, venture-direktør i DNV GL Ventures.

«Venturefond tilrettelagt for energi-omstillingens tiår», var overskriften da DNV GL 5. mars 2020 sendte ut en betalt pressemelding på NTB.

Det tradisjonsrike klassifikasjonsselskapet skal i løpet av de kommende årene bygge opp en portefølje med 15–20 nyetablerte selskaper, og ta en eierandel på opptil 20 prosent i hvert av selskapene.

Satsingen ble omtalt i Dagens Næringsliv, Bergens Tidende, Tradewinds og noen internasjonale bransjemedier.

For Helle var det åpenbart at budskapet gikk hjem.

Satset på britiske uMotif

– Jeg fikk innkommende investeringstilbud på både tekstmelding, epost, Facebook og LinkedIn. Jeg har ikke helt klart å gjøre opp status på alt ennå, sier han.

Oppfølgingen ble imidlertid litt annerledes enn planlagt ved at Norge og stort sett resten av verden gikk i lockdown uken etter lanseringen.

Dermed måtte planen om å besøke de mest interessante tidligfaseselskapene legges på is, i hvert fall de som befinner seg utenfor Norge.

Vi blir sett på som en attraktiv investor
Kaare Helle, DNV GL Ventures

– På grunn av covid ble vi ganske fort tvunget til å jobbe 100 prosent remote. Pr. dags dato har jeg ikke møtt én eneste av gründerteamene ansikt til ansikt, sier Helle.

Så langt har DNV GL Ventures gjort én investering. Det britiske helseteknologiselskapet uMotif har laget en plattform for å følge opp resultater fra utprøving av vaksiner og legemidler.

BRITISKE UMOTIF: Har fått norske DNV GL som investor i en emisjonsrunde på 5 millioner pund. Foto: uMotif

I august 2020 besluttet DNV GL Ventures å gå inn med 1 million i uMotif. Investeringsrunden var på 5 millioner pund i alt.

Planen er å gjøre fire til fem investeringer i året, og å gå inn med mellom fem og 20 millioner kroner pr. investeringsrunde.

– Om man ganger opp det med fire–fem år, er det lett å trekke slutningen om at vi har satt av 400 millioner i et fond. Men slik er det ikke. Vi preallokerer riktignok en viss sum årlig, men vi investerer direkte fra balansen, sier Helle.

Ikke LNG eller batterifabrikker

– Hvor mange av de 250 til 300 henvendelsene har du reelt tatt stilling til?

– På 70 til 80 prosent holder det med en rask titt. Da ser vi med én gang at investeringen ligger utenfor mandatet vårt. Vi investerer ikke i tyske LNG-skip eller batterifabrikker i Mo i Rana, for eksempel, selv om de kan være interessante ut i fra et rent finansielt perspektiv, sier Helle.

– 20–30 prosent ser jeg mer på, og i de tilfellene har vi også forsøkt å komme med en mer adekvat tilbakemelding. Samtidig er vi satt opp annerledes enn tradisjonelle venture-fond. Hvis vi virkelig skal komme inn og bruke potensialet vårt som en verdifull investor, må vi mobilisere kompetansen vår internt. Det er ikke prosesser som går av seg selv, og derfor kan det ta tid før vi fatter en beslutning, sier Helle.

Helle anslår at mellom 80 og 100 av henvendelsene er norske.

– Antallet henvendelser forteller oss at DNV og Veritas er sterke merkevarenavn, og at vi blir sett på som en attraktiv investor.

– Har du dårlig tid siden du bare har gjort én investering på ett år?

– Nei. Vi er litt forsinket på grunn av covid, men vi hadde uansett ikke tenkt å gjøre fem investeringer i 2020. Vi har flere investeringsrunder vi jobber med. Sannsynligvis vil det komme spennende nyheter fra oss i løpet av første kvartal 2021, sier Helle.