Vannpanelselskapet Fibo Group endte fjerde kvartal med salgsinntekter på 172,7 millioner kroner, en oppgang fra 148,2 millioner i samme periode året før.

Driftsresultatet før ned- og avskrivninger (EBITDA) endte på 15,2 millioner kroner i kvartalet, mot 9,8 millioner året før.

Årsresultatet før skatt endte på 4,9 millioner kroner, sammenlignet med minus 7,1 millioner kroner i samme kvartal året før.