Fortsatt høy tegning i aksjefond for nordmenn

Norske personkunder fortsetter trenden med høy sparing fond, og spyttet inn 3 milliarder til i januar. 

SPARER: Norske personkunder tegnet verdipapirfond for 3 milliarder i januar.  Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Finans

I januar ble det totalt nettotegnet verdipapirfond for 28 milliarder kroner. Det viser statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VVF). 

Rundt 16,5 milliarder ble plassert i aksjefond, hvorav 15,7 milliarder i globale aksjefond, og det ble tegnet rentefond for 11,3 milliarder.

Forvaltningskapitalen steg med 1,5 prosent i forrige måned, og er nå på 1.515 milliarder kroner. 

Proffene satt inn 16 milliarder

For norske personkunder ble det nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder i januar. Da gikk 2,3 milliarder inn i aksje- og kombinasjonsfond, mens 0,7 milliarder gikk inn i ulike typer rentefond.

Totalt har norske personkunder en forvaltningskapital på 287 milliarder kroner i verdipapirfond.

For proffene, de institusjonelle kundene, ble det nettotegnet verdipapirfond for 16,1 milliarder kroner i januar. Av dette ble 11,2 milliarder plassert inn i aksje- og kombinasjonsfond, mens 5,2 milliarder kroner gikk netto til rentefond. 

Utenlandske kunder kjøpte norske verdipapirfond for 2,8 milliarder kroner netto – 1,4 milliarder i aksje- og kombinasjonsfond, og 1,3 milliarder til rentefond.