High yield-markedet koker

Den mest risikofylte delen av obligasjonsmarkedet vokser som aldri før. 2021 ligger an til å overgå fjoråret.

GJØR MEST: Pareto Securities og rådgiverne Lisa Karlsen og Inge Edvardsen var mest populære i både norsk og nordisk high yield i fjor. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

– Markedet har startet mer aktivt enn det det gjorde i fjor, og vi ligger dermed an til at det også blir høy aktivitet i år, sier Inge Edvardsen, sjef for obligasjonsfinansiering i Pareto Securities (DCM).

På kun drøyt syv uker har Edvardsen og hans kolleger vært tilrettelegger for 19 høyrenteobligasjoner så langt i år. Volumet har allerede kommet opp i omkring 15 milliarder kroner.

Som Finansavisen omtalte i forrige uke, viser oversikten fra Nordic Trustee at nyustedelsesvolumet i det norske markedet for foretaksobligasjoner steg med 40 prosent i fjor. Dette tallet inkluderer både high yield og de høyere ratede investment grade-obligasjonene. Totalt endte nyutstedelsene på 147 milliarder kroner, og av dette sto high yield for 77 milliarder kroner.

Samlet endte det utestående volumet i foretaksobligasjoner på 561 milliarder kroner i Norge i fjor, hvorav høyrentesegmentet sto for 289 milliarder kroner. Og det norske high yield-markedet opplevde at den nedadgående trenden fra de foregående årene snudde.

– Det var mange førstegangsutstedere i fjor. Det kommer til å fortsette. Vi kommer til å få flere nye kandidater, og vi kommer til å se flere geografier representert, sier Edvardsen.

– Dessuten er det flere regelmessige utstedere som er ventet å refinansiere i år, og dermed kan vi vente et aktivt år i obligasjonsmarkedet, legger han til.

Vippet bort DNB

Innen high yield var Pareto Securities den tilretteleggeren som var mest aktiv i Norge i fjor. Og delvis fordi det norske markedet var overlegent mest aktivt i 2020, var Pareto Securities også den mest populære rådgiveren i Norden, viser Nordic Trustees statistikk.

– Egenkapitalmarkedet har vært voldsomt aktivt, men også obligasjonsmarkedet har tatt seg opp etter at corona traff oss i mars i fjor, sier adm. direktør i Pareto Securities, Christian Jomaas.

Tilretteleggere innen high yield

Nordisk oversikt basert på volum i euro

1(2)Pareto22%
2(3)Nordea15%
3(4)Arctic Securities10%
4(6)ABG10%
5(8)Danske Bank9%
6(1)DNB8%
7(5)Swedbank8%
8(7)SEB6%
9(10)Carnegie4%
10(16)Clarksons Platou2%

Kilde: Nordic Trustee

– Kapitalinnhentingene er blitt mye mer effektive gjennom videomøter, og de trendene vi så i 2020 har fortsatt inn i 2021, legger Jomaas til.

NYE REKORDER: Pareto Securities og adm. direktør Christian Jomaas. Foto: Eivind Yggeseth

Ifølge ham kommer nå en tredjedel av inntektene i meglerhuset fra obligasjonsmarkedet, mens resten fordeler seg på egenkapitaltransaksjoner, M&A, prosjektfinansiering og eiendom. Regnskapene fra meglerhuset er ikke klare for publisering ennå.

Tilretteleggere av norsk high yield

Norsk oversikt basert på volum, fjorårets plassering i parantes.

1(3)Pareto24%
2(2)Arctic Securities16%
3(5)ABG11%
4(1)DNB11%
5(4)Danske Bank10%
6(7)Nordea10%
7(6)SEB6%
8(-)Carnegie5%
9(12)Clarksons Platou3%
10(10)Swedbank3%

Kilde: Nordic Trustee

Men gitt resultatutviklingen hos konkurrenter som ABG Sundal Collier og SpareBank 1 Markets vil det neppe være noen overraskelse om Pareto Securities rapporterer inn et rekordår.

I halvparten av oppdragene i obligasjonsmarkedet var eksempelvis Pareto i fjor alene som tilrettelegger uten partnere.

– Edvardsen og hans kolleger startet med high yield her i Pareto på begynnelsen av 2000-tallet, og var da med på å etablere det norske high yield-markedet. Jeg tror at erfaringen med å strukturere og plassere obligasjoner har hjulpet oss i å skaffe en bredde blant våre utstederkunder, sier Jomaas, og viser til at det nordiske high yield-markedet har vokst fra 1 milliard euro til over 60 milliarder euro.

[Mellomtittel]

Hos Pareto vil de ikke være med på at de gode markedsbetingelsene gir fritt spillerom for de mer risikofylte prosjektene.

– Deler av veksten i det norske markedet skyldes nå at det kommer mange utenlandske selskaper hit, og flere av dem er virkelige kvalitetsselskap. Eksempelvis kom det første spanske foretaksobligasjonen utstedt på norsk ISIN-nummer i fjor, sier partner i obligasjonsavdelingen i Pareto Securities, Lisa Karlsen.

Hun viser da til Fertiberias obligasjon på 125 millioner euro, som Pareto tilrettela før jul. Den spanske PE-eide kjemikalieprodusenten betaler et rentepåslag på 6 prosent kvartalsvis over Euribor.

– Obligasjonsmarkedet er veldig konkurransedyktig sammenlignet med banker og andre lånekilder, sier Karlsen.

– Og så er det mulig å skreddersy obligasjoner fra 100 og 200 millioner kroner opp til 2,5 milliarder kroner eller mer, som Aker Horizons nylig hentet. Kapitalmarkedet for de mindre obligasjonene fungerer ikke i Europa, og derfor trekkes også utstedere og investorer hit, legger Edvardsen til.

Ifølge ham har Pareto Securities’ kjøp av Öhman i 2011 vært betydningsfullt for at det frittstående meglerhuset er mest brukt som tilrettelegger i både Norge og Norden i fjor. I 2018 kjøpte Pareto Securities også den tyske industribanken Equinet Bank.

– Vi er meglere og følger kapitalstrømmene. Nå går det kapitalflyt både til og fra Tyskland. Det skyldes både at tyske utstedere vil komme hit, men også at tyske investorer ser mot norske utstedere. Da er særlig miljøvennlige investeringer populære, slik de er i aksjemarkedet, sier Edvardsen.