Mener myndighetenes krav gir grønn boble

Tross børsfall for grønne aksjer tror forvalter Lars Erik Moen i Danske Bank myndighetenes krav til bærekraftige porteføljer vil drive kursene videre opp.

SER IKKE GRØNN KRASJ: Lars Erik Moen, som leder Danske Banks nordiske forvaltergruppe, tror etterspørselen etter bærekraftige aksjer vil fortsette å være høy.  Foto: Danske Bank
Finans

– Hvis myndighetene ikke hadde stilt så strenge krav til forvaltere om bærekraftige porteføljer ville det sannsynligvis ikke blitt en boble. Myndighetene gjør at folk går i flokk, men det er for enkelt å skylde bare på dem. Investorene ønsker å ligge i forkant av hvilke krav myndighetene kommer med, sier Lars Erik Moen, som er aksjesjef for Danske Invest Norden.

Fra å ha vært svært populære i flere måneder, har de såkalte grønne aksjene stupt på Oslo Børs de seneste dagene. Silisiumprodusent Rec Silicon, som er blant tirsdagens mest omsatte aksjer, endte ned nesten 15 prosent, mens hydrogenselskapet Nel falt over 8 prosent.

Også Aker Offshore Wind får tommel ned fra investorene, der kursen stupte nær 14 prosent. Solselskapet Aega topper taperlisten, etter en nedtur på over 16 prosent. Horisont Energi, Aker Carbon Capture og Teco 2030 er andre grønne selskaper som falt tirsdag.

Det er for få grønne selskaper som er investerbare for porteføljeforvalterne, dermed vil tidevannet løfte alle selskaper
Lars Erik Moen, Danske Bank

Omfattende klassifiseringer

En forklaring på nedturen kan være at de lange rentene i USA har trukket opp.

– Veldig mange av disse selskapene har inntjeningen langt frem i tid. Når de lange rentene stiger er det negativt for vekstselskapene, som ikke vil tjene penger før om flere år. En del selskaper må både utvikle produktene teknologisk, og de må kommersialisere for å produsere i stor skala. De kan lykkes, men det er ikke sikkert, forklarer Moen.

Likevel tror han ikke dette er begynnelsen på et voldsomt fall. Hovedårsaken er myndighetenes mange krav til finansmarkedet, og til hva som skal til for at forvaltere kan kategorisere porteføljene som bærekraftige. 

Han trekker blant annet frem EUs innføring av omfattende ny klassifisering for bærekraftige investeringer, som skal tre i kraft fra januar 2022.

– Jeg ser på dette som en korreksjon. Det vil fremdeles være stor etterspørsel etter bærekraftige aksjer fremover. Det er et underskudd av selskaper som oppfyller kriteriene myndighetene har satt, og investorene ønsker å være i forkant av disse kravene, mener Moen.

– Det vil prege markedene i flere år fremover, fortsetter han. 

For få selskaper

Hittil i år har 14 nye selskaper debutert på Oslo Børs, både på hovedlisten og på Euronext Growth som tidligere het Merkur Market. I fjor kom hele 54 nye selskaper til, og flere av nykommerne er av type bærekraftige.

Likevel kan bare rundt 10 prosent av selskapene på Oslo Børs kategoriseres som bærekraftige. Det er omtrent samme andel som på de andre nordiske børsene.

– Alle forvaltere leter etter aksjene som passer inn i myndighetenes kriterier, alle vil ha porteføljer som er grønnere enn gjennomsnittet. Men det er for få grønne selskaper som er investerbare for porteføljeforvalterne, dermed vil tidevannet løfte alle selskaper, sier aksjesjefen.

Moen påpeker dessuten at vi er i en periode med teknologisk gjennombrudd på flere grønne områder, og at mange selskaper vil ha kommersiell suksess - blant annet ved hjelp av subsidier.

–  Oslo Børs som helhet er ikke priset høyt, men grønne selskaper er priset høyt - selv om prisingen av noen av dem kan forsvares. Vi har gått etter de selskapene som har muligheter til industriell utvikling. Man kan godt si at Aker Horizon er høyt priset, men selskapet har Aker i ryggen. Scatec er også høyt priset, men kan vise til resultater, forklarer han.